Laila Aglinska

Profils
 
Vārds
Laila Aglinska
Dzimums
Sieviete
Dzimšanas gads
1969
Dzimtā valoda
Latviešu valoda un labi pārvaldu krievu valodu
Atrašanās vieta
Titurga
Izglītība
Pirmsskolas skolotāja kvalifikācija,
Bakalaura profesionālais grāds izglītībā (2006)
Papildus izglītība, kursi
 
Rīgas 2.pedagoģiskā skola, bērnudārza audzinātāja (1993);
• „Protokols un etiķete” (kursi, 1996);
• Psiholoģijas problēmas (kursi, 1996);
• Pašgatavotās rotaļlietas (kursi, 1997);
• „Ziedu kompozīciju veidošana” (kursi, 1996-1997);
• Floras dizainers, aukstākā profesionālā studiju programma, Bioloģijas fakultāte, LU (1998-2000);
•Skolotāju „izdegšanas” sindroms un tā pārvaldīšana (kursi,2009);
• Pasaka kā radoša metode pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgas attīstības sekmēšanā (kursi, 2011);
•Bērni ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē (kursi, 2011);
•ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos ” (2011, ieguvu 2.pakāpi).
Pakalpojuma sniegšanas
laiks (pilna/nepilna diena)
Pilna laika
Pakalpojumu sniegšanas
vieta (pie sevis, pie vecāka
mājās, citur (norādīt kur))
Pie sevis
Pieredze darbā ar
bērniem (Ir/Nav)
Ir (24 gadu pieredze pirmskolā
un individuāla bērnu pieskatīšana)
Saziņas veids - tālruņa
numurs/e-pasts
martmarija@inbox.lv
Brīvās vietas
3
 
 
Papildinformācija
 
Ar mieru strādāt ģimenē,
kurā ir mājdzīvnieks (Jā/Nē)
Jā, bet ne lieli suņi
Vai ir autovadītāja
apliecība (Jā/Nē)
Piekrīt sniegt
Papildpakalpojumus
pēc vienošanos (Jā/Nē)
Jā, pēc vecāku nepieciešamības
Smēķē (Jā/Nē)
Cita informācija
Dzīvoklī iekārtota rotaļu istaba,
speciāli mazuļiem.

  Drukāt