Sandra Haļčicka

 

Aukles profils”
 
Profils
 
Vārds
Sandra Haļčicka
Dzimums
Sieviete
Dzimšanas gads
1964
Dzimtā valoda
Latviešu
Atrašanās vieta
Baloži
Izglītība
Augstākā – pirmsskolas skolotājs, maģistra grāds pedagoģijā
Papildus izglītība, kursi
Praktiskā Montessori pedagoģija
Pakalpojuma sniegšanas laiks (pilna/nepilna diena)
Pēc vienošanās
Pakalpojumu sniegšanas vieta (pie sevis, pie vecāka mājās, citur (norādīt kur))
Pēc vienošanās
Pieredze darbā ar bērniem (Ir/Nav)
Ir
Saziņas veids - tālruņa numurs/e-pasts
26317090; sandra301@inbox.lv
Brīvās vietas
 nav
 Privātprakse Montessori
 brīvas vietas ir
Papildinformācija
 
Ar mieru strādāt ģimenē,
kurā ir mājdzīvnieks (Jā/Nē)
Vai ir autovadītāja apliecība (Jā/Nē)
Piekrīt sniegt papildpakalpojumus pēc vienošanos (Jā/Nē)
Smēķē (Jā/Nē)
Cita informācija
„Palīdzi man to izdarīt pašam.”
Jā, „Sandras mazajā skoliņā” ir tieši tā. Īpašā sagatavotā vide ar pārdomātiem materiāliem ļauj bērnam attīstīties pašam savā ritmā. Katrs bērns pats nosaka cik ilgi viņš grib darboties ar vienu vai otru materiālu. Pats strādā, kļūdās, pats atrod veidu kā kļūdu izlabot. Zemos atvērtos plauktos izkārtoti praktiskās dzīves, sajūtu (sensorikas), matemātikas, valodas, kosmiskās audzināšanas (ģeogrāfijas, botānikas) materiāli. Materiāli veidoti ievērojot dažādu zinātņu principus un aicināt aicina darboties. Pedagogs klusi vērojot vienmēr ir līdzās un palīdz apgūt jaunas zināšanas, bet nekad to nedara bērna vietā. „Sandras mazās skoliņas” darbības pamatā ir Montessori pedagoģijas metodes. Pirmsskolas vecumā bērns iziet cauri noteiktiem sensetīvajiem periodiem, kad bērns viegli un ar prieku apgūst noteiktas zināšanas un prasmes. Pedagogs to pamana un īstajā brīdī palīdz izvēlēties īsto materiālu.
Ir taču tik jauki, ka bērns iemācās būt patstāvīgs, neatkarīgs, prot pats pieņemt lēmumu un ir pārliecināts, ka spēj tikt galā ar visu.

 

  Drukāt