Linda Filipsone

Aukles profils”
 
Profils
 
Vārds Linda
 
Dzimums Sieviete
 
Dzimšanas gads 06.07.1996
 
Dzimtā valoda Latviešu
 
Atrašanās vieta Ķekava, Palienas iela 6
 
Izglītība vidējā
 
Papildus izglītība, kursi auklīšu kursi
 
Pakalpojuma sniegšanas laiks  (pilna/nepilna diena) pilna
 
Pakalpojumu sniegšanas vieta (pie sevis, pie vecāka mājās, citur (norādīt kur)) pie sevis
 
Pieredze darbā ar bērniem (Ir/Nav) ir
 
Saziņas veids - tālruņa numurs/e-pasts 24554588
 
Brīvās vietas 4
 
 
 
Papildinformācija
 
Ar mieru strādāt ģimenē,
kurā ir mājdzīvnieks (Jā/Nē)
 
Vai ir autovadītāja apliecība (Jā/Nē)
Piekrīt sniegt papildpakalpojumus pēc vienošanos (Jā/Nē) jā
 
Smēķē (Jā/Nē) nē
 
Cita informācija
 

  Drukāt