Anna Eglīte

 „Aukles profils”

 

Profils

 

Vārds – 

 Anna Eglīte

Dzimums

 sieviete

Dzimšanas gads – 

 1996. gads

Dzimtā valoda

 latviešu

Atrašanās vieta – 

 Katlakalns

Izglītība – 

 nepabeigta vidējā

Papildus izglītība, kursi – 

 profesionālās pilnveides izglītības programma Bērnu aprūpes pamati

Pakalpojuma sniegšanas laiks (pilna/nepilna diena) – 

 pilna diena

Pakalpojumu sniegšanas vieta (pie sevis, pie vecāka mājās, citur (norādīt kur)) – 

 pie vecāka mājās

Pieredze darbā ar bērniem (Ir/Nav)

 ir

Saziņas veids - tālruņa numurs/e-pasts – 

 20253129

anna.eglite2@gmail.com

Brīvās vietas

 nav

 

 

Papildinformācija

 

Ar mieru strādāt ģimenē,
kurā ir mājdzīvnieks (Jā/Nē)

 jā

Vai ir autovadītāja apliecība (Jā/Nē)

 jā

Piekrīt sniegt papildpakalpojumus pēc vienošanos (Jā/Nē)

 nē

Smēķē (Jā/Nē)

 nē

Cita informācija

 nav

 


  

  Drukāt