Ņina Lotoha

 „Aukles profils”

 

Profils

 

Vārds        Ņina Lotoha

 

Dzimums    sieviete

 

Dzimšanas gads   05.11.1970.

 

Dzimtā valoda      krievu

 

Atrašanās vieta   Baloži, Skolas iela 2-4

 

Izglītība    vidējā speciālā

 

Papildus izglītība, kursi   

 

Pakalpojuma sniegšanas laiks (pilna/nepilna diena)     pilna

 

Pakalpojumu sniegšanas vieta (pie sevis, pie vecāka mājās, citur (norādīt kur))    pie  sevis

 

Pieredze darbā ar bērniem (Ir/Nav)      25 gadu pieredze

 

Saziņas veids - tālruņa numurs/e-pasts    mob.27018462  nlotoh@gmail.com

 

Brīvās vietas

 

 

 

Papildinformācija

 

Ar mieru strādāt ģimenē, kurā ir mājdzīvnieks (Jā/Nē)    nē

 

Vai ir autovadītāja apliecība (Jā/Nē)          jā

 

Piekrīt sniegt papildpakalpojumus pēc vienošanos (Jā/Nē)    jā

 

Smēķē (Jā/Nē)    nē

 

Cita informācija

 

 

  Drukāt