Ķekavas novada Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes:

 1. Centrālā administrācija "Ķekavas novada pašvaldība";
 2. Baložu vidusskola;
 3. Ķekavas vidusskola;
 4. Daugmales pamatskola;
 5. Pļavniekkalna sākumskola;
 6. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš";
 7. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa";
 8. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte";
 9. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte";
 10. Ķekavas novada sporta skola;
 11. Ķekavas Mākslas skola;
 12. Ķekavas Mūzikas skola;
 13. Reģionālā pašvaldības policija;
 14. Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests";
 15. Ķekavas novada bāriņtiesa;
 16. Jaunatnes iniciatīvu centrs.
  Drukāt