Lai saņemtu pašvaldības kompensāciju aukles pakalpojumu apmaksai  170 euro mēnesī, vecākiem ir jārīkojas šādi:

1) Jāizvēlās aukli (aukles pakalpojuma sniedzēju) no pašvaldības Aukļu datu bāzes.

2) Jānoslēdz līgums ar aukli  (Līgums - iespējamā līguma veidne).

3) Jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu (iesnieguma veidlapa), klāt pievienojot noslēgtā līguma kopiju.

4) Pašvaldības kompensācijas piešķiršanas komisija izskata vecāka iesniegumu un piešķir pašvaldības kompensāciju, ja:

5) Kompensācijas piešķiršanas komisijas pozitīva lēmuma gadījumā, pašvaldība slēdz ar vecāku vai bērna likumisko pārstāvi līgumu par kompensācijas izmaksas kārtību.
 
6) Mēneša pēdējā darba dienā  aukle (fiziska persona) (akta paraugs - aukle),  (bērnu apmeklējuma uzskaites lapa - pielikums) vai aukles pakalpojuma sniedzējs (juridiska persona) (akta paraugs - pielikums rēķinam)   darba pieņemšanas - nodošanas aktu ar pielikumu sagatavo elektroniski un nosūta uz pašvaldības e-pasta adresi: novads@kekava.lv, kas ir par pamatu pārskaitīt atbalstu aukles vai aukles pakalpojuma sniedzēja norādītajā bankas norēķinu kontā.
 
Saistošie noteikumi par kompensācijas vai atbalsta piešķiršanu - skatīt šeit

Iesniegums par aukles maiņu


 

Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros:

1) Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā, LV-2123 - pie klientu apkalpošanas speciālistes foajē;

2) Uzvaras prosp. 1a, Baložos, Ķekavas novadā, LV- 2128 - pie klientu apkalpošanas speciālistes foajē;
 
3) "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV - 2124 - pie klientu apkalpošanas speciālistes 2. stāvā.
 
 

 Informācija par reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā - skatīt šeit
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Drukāt