Kopējie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

Atsevišķu teritoriju apbūves noteikumi.

  Drukāt