Pētījumi un publikācijas

 Rīgas pilsētai pieguļošās Ķekavas novada teritorijas apdzīvojuma struktūras analīze un priekšlikumu izstrāde Krustkalnu ciema lokālplānojumam, 2014

 Bērnu un jauniešu līdzdalība telpiskās attīstības plānošanā: Ķekavas ciema piemērs, 2013

Ķekavas novada ciema Dzērumi lokālplānojuma projekta meta izstrāde ciema ilgtspējīgai attīstībai – metodoloģija un priekšlikumu sagatavošana, 2013

Kekavas ciema centra telpas attistibas perspektiva, 2012

Ķekavas novada apdzīvojuma struktūras izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana telpiskās attīstības perspektīvas izstrādei, 2012

Vietējo kopienu veidojošie faktori piepilsētā: Rāmavas-Katlakalna piemērs, 2011

Ķekavas novada apdzīvojuma struktūras izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana telpiskās attīstības perspektīvas izstrādei (novada attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros), 2010

 

 

 

 

  Tweet Drukāt