2012.-2013.g.  P/A „Ķekavas ambulance” par ERAF projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana P/A „Ķekavas ambulance”” līdzekļiem

·       veikts kosmētiskais remonts ģimenes ārstu kabinetos 2. stāvā;

·       rekonstruēts procedūru kabinets;

·       rekonstruēta tualete 2. stāvā;

·       1. stāvā ierīkota ierīkota tualete pacientiem ar kustību traucējumiem;

·       iegādāts pacēlājs pacientiem ar kustību traucējumiem;

·       iegādāta medicīniskā aparatūra.

 

  Drukāt