Divām pašvaldības iestādēm būs jauni vadītāji

Izskatot Ķekavas novada sporta skolas direktores Vitas Mikitanovas un Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centra direktora Jura Žilko iesniegumus, šodien, 31. augustā, Ķekavas novada dome lēma par abu vadītāju atbrīvošanu no amata.
 

Pamatojoties uz Darba likuma 100. panta pirmo daļu, kas nosaka kārtību, kādā darbinieks drīkst uzteikt darba līgumu, Ķekavas novada sporta skolas direktore V. Mikitanova un Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Tūrisma koordinācijas centrs” direktors J. Žilko pašvaldībā iesniedza rakstveida darba līguma uzteikumu. Iesniegumi tika skatīti 31. augusta domes sēdē, kurā vienbalsīgi lemts par abu darbinieku atbrīvošanu no amatiem.
 

Ķekavas novada pašvaldība pateicas par kolēģu ieguldīto darbu nozaru attīstības veicināšanā. V. Mikitanova Ķekavas novada sporta skolas direktores amatā darbojās sešus gadus, savukārt J. Žilko Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centru vadījis kopš 2015. gada.  
 

Ņemot vērā, ka darba tiesiskās attiecības ar līdzšinējo Ķekavas novada sporta skolas direktori V. Mikitanovu izbeidzas 31. augustā, šobrīd ir izsludināts konkurss uz direktora/-es vietu. Plašāku informāciju par vakanci iespējams atrast šeit. Līdz konkursa noslēgumam direktora pienākumu izpildītāja būs Sporta skolas direktora vietniece Lauma Poda.
 

Savukārt J. Žilko, kurš saskaņā ar likumu nedrīkst savienot domes deputāta un Tūrisma koordinācijas centra direktora amatus, darba tiesiskās attiecības izbeigs šī gada 11. septembrī.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

31.08.2017.

 

  Drukāt