Sācies jaunais mācību gads

Septembrī Ķekavas novada skolās mācības uzsākuši teju 2200 skolēni, tostarp vairāk kā 300 pirmklasnieki, savukārt pirmsskolas izglītības iestādēs – vairāk kā 1500 bērni. Pieaugot skolēnu skaitam, jaunajā mācību gadā novada izglītības darbiniekiem pievienojušies 36 jauni pedagogi, turklāt pašvaldība īstenojusi vairākus veiksmīgus mācību vides labiekārtošanas projektus.

Sagaidot septembri, Ķekavas novada izglītības darbinieki tikās ikgadējā konferencē, kuras laikā pārrunātas nozares aktualitātes un uzklausīts ekspertu viedoklis par līderības un emocionālās inteliģences nozīmi izglītības iestādēs.
 

Konferences atklāšanā pedagogus un izglītības darbiniekus sveica arī Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire. Savā uzrunā V. Baire uzsvēra: “Skola ir tā vieta, kas bērnam rod laiku domāt, tādēļ skolotājs šajā ceļā ir virzītājs un atbalstītājs. Tāpēc būtiski runāt ne tikai par izglītības infrastruktūras, bet arī par mācību saturu un tā pilnveidi, kur mācību pieeja balstīta plašākā skolotāju savstarpējā sadarbībā, inovācijās, izziņā un katra bērna individuālās mācīšanās vajadzībās. Šādu jauna mācību satura pieeju šogad ieviesīs arī trīs mūsu novada izglītības iestādes – Ķekavas vidusskola, Daugmales pamatskola un bērnudārzs “Avotiņš”. Tas būs jauns un aizraujošs izaicinājums ne tikai skolotājiem, bet arī audzēkņiem.”
 

Jaunā mācību satura apstiprināšana paredz mācību apguves organizāciju skolas līmenī, tādējādi pakāpeniski veidojot un attīstot skolu kā organizāciju, kurā skolotāji savstarpēji sadarbojas, lai veiksmīgi plānotu skolēnu sasniedzamos rezultātus.
 

Labiekārtota mācību vide


Pieaugot skolēnu un bērnudārza audzēkņu skaitam novadā, arvien nozīmīgāka kļūst pārdomāta izglītības infrastruktūra un piemērotas mācību vides attīstīšana. Šovasar Ķekavas novada pašvaldība īstenojusi vairākus mācību vides labiekārtošanas projektus, tostarp sākumskolas baseina un sporta zāles izbūvi Ķekavā. Sākumskolas trešo un noslēdzošo kārtu plānots oficiāli atklāt jau 23. septembrī.


Šovasar veikti arī vairāki kosmētiskie remonti novada skolās un bērnudārzos, tostarp pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”, kādreizējā Ķekavas sākumskolas ēkā, Daugmales pamatskolā un Baložu vidusskolā. Ķekavas vidusskolā vasarā atjaunotas kāpnes, kas nodrošina piekļuvi darbmācības kabinetiem, taču Baložu pilsētas bērnudārzā “Avotiņš” veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, bet Ķekavas Mākslas skolā izveidota keramikas klase un keramikas apdedzināšanas telpa, īstenots kosmētiskais remonts un gaismekļu nomaiņa veidošanas klasē.


Vasarā uzsākta arī bērnudārza “Zvaigznīte” ēkas pamatu energoefektivitātes uzlabošana un drenāžas tīklu pārbūve bērnudārzam piegulošai teritorijai. Ņemot vērā būvdarbu apjomu, labiekārtošanas un izbūves darbi šobrīd vēl turpinās un tiks pabeigti pakāpeniski. Pirmskolas izglītības iestādes ir stratēģiski nozīmīgi objekti, kuru celtniecības darbus pastiprināti uzrauga Ķekavas novada pašvaldība. Tāpat līdz oktobra sākumam plānots pabeigt Pļavniekkalna sākumskolas ēkas fasādes atjaunošanas darbus.


Pašvaldības atbalsts ēdināšanas nodrošināšanai


Pašvaldība arī 2017./2018. mācību gadā sniegs atbalstu Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs apgūst obligāto pamatizglītību no 6. līdz 9. klasei, apmaksājot izglītības iestādē piedāvāto ēdināšanu 100% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1.61 bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma. Tāpat papildus valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai (1,42 euro dienā) pašvaldība jaunajā mācību gadā piemaksās līdz EUR 0,19 dienā bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem pirmo, otro, trešo un ceturto klašu skolēniem. Turklāt arī šogad ēdināšana tiks apmaksāta līdz EUR 1,61 apmēram bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem piektās klases skolēniem.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

01.09.2017.

  Drukāt