Par ģimenes valsts pabalsta saņemšanu pēc bērna 15 gadu sasniegšanas

Saņemot jautājumus no iedzīvotājiem par turpmāku ģimenes valsts pabalsta saņemšanu arī pēc bērna 15 gadu sasniegšanas, atgādinām – ja bērns pēc 9. klases turpina mācības profesionālās izglītības iestādē vai ārvalstīs, vecākiem jāiesniedz izziņa no mācību iestādes Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).


Ģimenes valsts pabalstu VSAA piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam.
 

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad ģimenes valsts pabalstu VSAA turpina maksāt līdz 19 gadu vecumam (ja jaunietis/te nav stājies laulībā).
 

Lai saņemtu ģimenes valsts pabalstu, bērna vecākiem izziņa VSAA no mācību iestādes nav jāiesniedz, ja:

  • bērns mācās vispārējās izglītības iestādē. No bērna 15 gadu vecuma un turpmāk informāciju par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase) Izglītības un zinātnes ministrija VSAA iesniedz elektroniski.


Izziņa VSAA no mācību iestādes turpmākai ģimenes valsts pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz, ja:

  • bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju. Šajā gadījumā pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecuma sasniegšanas dienai. Septembrī vecākiem jāiesniedz izziņa no mācību iestādes VSAA;
  • bērns uzsāk mācības profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju, tad septembrī VSAA nodaļā jāiesniedz izziņa no skolas, lai saņemtu pabalstu par jūliju un augustu. Par turpmāko periodu pabalsts netiks izmaksāts;
  • bērns mācās ārvalstīs (ārvalsts izglītības iestādes izziņa). Šajā gadījumā ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņu. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju.


Pierīgas reģionā dzīvojošajiem izziņas jāsūta uz VSAA Pierīgas nodaļu. Adrese: Šveices iela 12, Sigulda, LV 2150; e-pasts: sigulda@vsaa.lv, tālrunis: 67972530


Plašāka informācija šeit.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

04.09.2017.

 

  Drukāt