Ķekavā tiks uzstādītas jaunas ceļa zīmes

Noslēdzoties būvdarbiem Ķekavas sākumskolas jaunajā korpusā, nolemts uzstādīt jaunas ceļa zīmes, lai atbilstoši sakārtotu satiksmes organizāciju Ķekavas ciema daļā. Ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumu, jaunas ceļa zīmes tiks uzstādītas arī Ķekavas pagasta Jenčos.

 

Saistībā ar Ķekavas sākumskolas trešās kārtas būvniecību un jaunā korpusa nodošanu ekspluatācijā, Ķekavas ciema daļā tiks uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Viena no būtiskākajām izmaiņām pieguļošo ielu satiksmes organizācijā skars Dienvidu ielu, kas no Īguma ielas krustojuma līdz Dienvidu ielai 4 būs vienvirziena ceļš. Ar speciālistu sagatavoto satiksmes organizācijas shēmu var iepazīties šeit.

 

Zīmes “Apstāties aizliegts” tiks uzstādītas Īguma ielā, posmā no dzīvojamās mājas “Saulstari” Rīgas ielā 36 K6 līdz Dienvidu ielas krustojumam. Būvdarbiem noslēdzoties, iedzīvotāji aicināti novietot savas automašīnas sākumskolas jaunajā stāvlaukumā, uz kuru norādīs Nākotnes ielā izvietotās ceļa zīmes.

 

Tikmēr Ķekavas pagasta Jenču ciemā pēc iedzīvotāju lūguma tiks uzstādītas maksimālo ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes “Maksimālā ātruma 30km/h ierobežojuma zona” un “Maksimālā ātruma 30km/h ierobežojuma zonas beigas”, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību Jenčos. Kā lēmusi Ķekavas novada dome, maksimālo ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes Jenču ciemā tiks uzstādītas nākamgad pēc Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanas.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

05.09.2017.

 

  Drukāt