Budžeta grozījumos papildu nauda ģimeņu atbalstam un ielu uzturēšanai

Ķekavas novada domes sēdē 21. septembrī tika veikti grozījumi šī gada pašvaldības budžetā, papildu līdzekļi piešķirti ģimeņu atbalstam, kuru bērni netiek pašvaldības bērnudārzos,  kā arī ikdienas ceļu un ielu uzturēšanai.

Budžeta grozījumos papildus 275 000 eiro atvēlēti, lai apmaksātu pirmsskolas izglītības pakalpojumus tiem bērniem, kuriem nav pieejama vieta pašvaldības bērnudārzā, un vecāki izmanto aukles vai privātā bērnudārza pakalpojumus. Šim mērķim pašvaldība šogad kopumā izlietos 1,6 milj. eiro.
 

Kā liecina Izglītības daļas dati uz 1. septembri, tad pašvaldība apmaksā aukļu pakalpojumus 330 bērniem, kur izmaksas uz vienu bērnu ir 156 eiro. Šī summa pielīdzināta vidējām izmaksām par vienu bērnu pašvaldības bērnudārzos, ko pašvaldība maksā citām pašvaldībām savstarpējos norēķinos, tajā neiekļaujot izmaksas remontdarbiem un remontdarbu materiālus.


Savukārt vecākiem,  kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus, sedz izmaksas atbilstoši bērnu vecumam, proti, par bērnu 1,5-4 gadu vecumā – 228 eiro (summa aprēķināta saskaņā ar MK noteikumiem, iekļaujot visas izmaksas un iestāžu ēku un pamatlīdzekļu nolietojumu),  bet par bērnu 5-6 gadu vecumā  - 170 eiro. Šī summa ir atšķirīga, jo  sagatavošanas vecuma bērniem tiek piešķirta valsts dotācija pedagogu atalgojumam. Patlaban šādu pakalpojumu izmanto 220 novada bērni. Šajos gadījumos vecākiem jāpiemaksā atlikusī summa līdz  konkrētās iestādes noteiktajai maksai.


Pašvaldība ir arī noslēgusi deleģējuma līgumus ar vairākiem privātajiem bērnudārziem novadā – “Lāsīte” Baložos  un “Zelta rasa” Ķekavā un Baložos, kā arī privātskolu “Gaismas tilts 97” Ķekavā, kur izveidotas pašvaldības finansētas pirmsskolas izglītības grupiņas. Tajās mācās 190 bērni, un pašvaldība par vienu bērnu uzturēšanos sedz 200 eiro, kas ir līdzvērtīgi viena bērna izmaksām pašvaldības bērnudārzos. Šajos gadījumos vecākiem vien jāmaksā par bērna ēdināšanu.  Ar 2017. gada 1. oktobrī pašvaldība slēgs vēl vienu deleģēšanas līgumu par pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanu 20 bērniem, un tas būs privātais bērnudārzs “Zemene” Baložos.


Kā otra lielākā pozīcija budžeta grozījumos ir ikdienas ceļu un ielu uzturēšana, kurai papildus piešķirti 170 000 eiro. Kopumā 2017. gadā ceļu un ielu sakārtošanai, tostarp, ceļu investīcijām,  atvēlēti 7% no Ķekavas novada pašvaldības budžeta. Proti, gada sākumā ceļu uzturēšanai no pašvaldības pamatbudžeta tika ieplānoti 695 000 eiro un ceļu investīciju projektiem divi miljoni eiro. Rāmavas ielas, Skolas ielas un Kompleksu ceļa Daugmalē rekonstrukcijas darbiem ir paņemts aizņēmumus par kopējo summu 1,1 milj. eiro.


2017. gadā pašvaldības budžetu veido pamatbudžets 38 milj. eiro apmērā  un speciālais budžets - 526 000 eiro, kopā sastādot 38,5 milj. lielu kopējo budžetu. Šobrīd pašvaldība jau strādā pie 2018.gada budžeta sagatavošanas.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

21.09.2017.

  Drukāt