Nolemj apturēt jaunas Pļavniekkalna skolas būvniecību, atkārtoti vērtēs labāko risinājumu

Ķekavas novada dome 21. septembrī atcēlusi visus iepriekšējās domes pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar jaunas Pļavniekkalna sākumskolas ēkas būvniecību Katlakalnā un mācību procesa pārcelšanu uz Ķekavu.
 

Līdz ar to tiek pārtraukta uzsāktā sarunu procedūra “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve”, kā arī juridiski sakārtota Pļavniekkalna sākumskolas mācību procesa nodrošināšana esošās skolas ēkā Katlakalnā, Pļavniekkalna ielā 20, kur jau faktiski kopš 1. septembra bērniem notiek mācības.
 

Vienlaicīgi dome uzdevusi izpilddirektoram līdz 29. septembrim izveidot divas darba grupas.  Vienai būs jāsagatavo priekšlikumi jaunas sākumskolas būvniecībai un pašvaldības normatīvo aktu grozījumiem, bet otrai - priekšlikumus par ēkas, Skolas ielā 2, Ķekavā turpmākās izmantošanas iespējām.  Atgādinām, ka šajā ēkā, tautā tā dēvētajā, vecajā Ķekavas sākumskolā,  bija plānots pārcelt Pļavniekkalna sākumskolas bērnus uz jaunas skolas būvniecības laiku, taču šobrīd ar domes lēmumu šī ēka tiek nodota atpakaļ pašvaldības pārziņā.
 

Kā teikts domes lēmumā, šādi lēmumi attiecībā uz Pļavniekkalna sākumskolu tika pieņemti, jo Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves projekta realizācija, paredzot tikai 360 skolēnu vietas, jau tuvākajā nākotnē nespēs nodrošināt pietiekamu kapacitāti un ilgtermiņā radīs pašvaldībai būtiskus finansiālos zaudējumus saistībā ar norēķiniem par bērnu izglītošanu citu pašvaldību izglītības iestādēs.  Tas liek apšaubīt gan šī projekta lietderību, gan arī domes 2016. gada 15. septembra lēmuma par Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves realizāciju atbilstību Izglītības likuma prasībām, kurā noteikts, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

22.09.2017.

  Drukāt