Sakops Titurgas upes gultni

Lai atjaunotu valsts nozīmes meliorācijas sistēmas darbību, šajā nedēļā uzsākušies valsts nozīmes ūdensnotekas Titurgas upes atjaunošanas darbi Ķekavas pagasta un Baložu pilsētas teritorijā, sākot no lejteces, virzoties uz augšteci.
 

 

 

Titurgas upe iztek no Titurgas ezera, kas atrodas Baložu pilsētā, tā robežojas ar Lapenieku, Krogsila un Aleju ciemiem, ietek Sausajā Daugavā.
 

Darbu veikšanas būvprojekts izstrādāts pēc Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pasūtījuma.
 

Atjaunošanas darbu laikā paredzēts likvidēt bebru aizsprostus, kas kavē ūdens plūsmu un veido ūdens līmeņa uzstādinājumus, novākt apaugumu, kritušos kokus un krūmus gandrīz visas ūdens notekas garumā, veikt gultnes rakšanas darbus, pārtīrīt ietekošo grāvju savienojuma vietas, pārtīrīt un nomainīt vairākas caurtekas, atsevišķās vietās izbūvēt gabionu matraču nogāžu stiprinājumus.
 

Atsevišķu caurteku nomaiņas būvdarbu laikā satiksmei tiks slēgti atsevišķi pašvaldības autoceļi, izvietojot ceļa zīmes gājēju un transporta kustībai.

 

Vides un labiekārtošanas daļa

26.09.2017.

 

  Drukāt