Ķekavā avotu ūdens dzerams tikai pēc novārīšanas (papildināts)

Kā liecina dzeramā ūdens analīzes, tad iedzīvotāju vidū populārāko avotu ūdeni Ķekavā var lietot pārtikā tikai pēc novārīšanas, jo tajos konstatētas koliformas.

 

Pēc Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas pasūtījuma, SIA “Vides audits” laboratorija septembra beigās veikusi dzeramā ūdens analīzes divos avotos, lai noskaidrotu, cik tīrs un lietošanai pārtikā derīgs ir Ķekavas avotiņa ūdens (Ķekavas centrā pie autoceļa A7) un avotiņa ūdens Pļavu ielas galā (pie Rīgas HES dambja).

 

Saskaņā ar testēšanas pārskatiem, abos ūdens paraugos konstatētas koliformas, Ķekavas avotiņa ūdenī arī neliels skaits Escherichia coli. Konstatētās ūdens paraugu neatbilstības tīra dzeramā ūdens rādītājiem izskaidrojamas ar to, ka ūdens izplūdes vietas nav hermētizētas, cauruļu izplūdes gali netiek dezinficēti un tajos iespējama baktēriju nokļūšana no apkārtējās vides.

 

Ķekavas novada pašvaldība  norāda, ka šie avoti nav oficiālas dzeramā ūdens ņemšanas vietas,  un ūdens lietojams pārtikā tikai pēc novārīšanas. Pie Ķekavas avota, kas atrodas pašvaldības īpašumā, tiks izvietota informatīva zīme par ūdens kvalitāti. Un iedzīvotāju pašu ziņā, kā tas bija līdz šim, būs šo ūdeni lietot vai nelietot uzturā.

 

Interesenti aicināti iepazīties ar SIA "Vides audits" laboratorijas sagatavoto testēšanas pārskatu avotā pie A7 un testēšanas rezultātiem avotā pie RHES.

 

Vides un labiekārtošanas daļa

02.10.2017.

papildināts 03.10.2017.

 

 

  Drukāt