Hamburgā atzinīgi novērtē Ķekavas un Bordesholmas sadraudzību

Ķekavas novada pašvaldības delegācija 27. septembrī Hamburgā piedalījās fonda “Lebendige Stadt” konkursa “Dzīvotspējīgākā pilsētu sadraudzība” balvu pasniegšanas ceremonijā, kur Ķekavas un Bordesholmas sadraudzība tika ierindota starp piecām labākajām.

Ķekavas un Bordesholmas sadraudzība saņēma atzinības rakstu un naudas prēmiju 1000 eiro apmērā, kas tiks novirzīta Ķekavas novada jauniešu iniciatīvu centra projekta “Miera balodis” turpināšanai. Šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar Bordesholmas Rotari klubu.

Ķekavas novada pašvaldība ir gandarīta, ka tā atzinīgi ir novērtēta lielo pilsētu sadraudzību vidū. Žūrijas speciālo balvu saņēma Ķelnes (Vācija), Bētlemes (Palestīna) un Telavivas (Izraēla) sadraudzība. Vēl divas atzinības saņēma Minstere un Jorka (Lielbritānija), un Pforcheimas un Irkutskas (Krievija) sadraudzības. Galveno balvu saņēma trīs pilsētu Īzerlonas (Vācija), Horcovas (Polija) un Niregihāzas (Ungārija) sadraudzība, kas ir aizsākusies jau 1985.gadā.

Fonda “Lebendige Stadt” mērķis bija uzteikt priekšzīmīgās pilsētu sadraudzības un tās popularizēt, lai citas pilsētas un pašvaldības varētu no tām mācīties. Tādēļ šī konkursa ietvaros meklēja pilsētu partnerības, kuras ir izveidojušās, balstoties uz radošumu, projektu dažādību, ar intensīvām un saturā bagātām savstarpējām apmaiņām, kuras veicinājušas dialogu starp cilvēkiem no dažādām dzīvesvietām, kultūrām, reliģijām un politiskām sistēmām. Kopumā konkursam tika saņemti 320 pieteikumi, kas pārstāvēja 32 valstis.  Kopējā balvas summa bija noteikta 15 000 eiro apmērā.


Ķekavas un Bordesholmas pašvaldības sadraudzība 2018. gadā svinēs 25. jubileju, kā ietvaros plānoti svētku pasākumi abās pašvaldībās.

Ķekavas un Bordesholmas pašvaldības sadraudzība 2018. gadā svinēs 25. jubileju, kā ietvaros plānoti svētku pasākumi abās pašvaldībās.
 


 

 

 

Attīstības daļa

02.10.2017.

 

  Drukāt