Ķekavas novadā sākas projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Šogad Ķekavas novadā ir sākts Eiropas Socialā fonda izglītības projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Šī projekta ietvaros 2017. und 2018. gadā divās Ķekavas novada vidusskolās tiks veikti pasākumi individuālo kompetenču uzlabošanai gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem, kā arī nodrošināti pasākumi STEM jomas priekšmetu apguvei.

 

Šī projekta laikā no 2017.līdz 2020. gadam visā Latvijas teritorijā iecerēts vismaz 253 vispārējās izglītības iestādēs izstrādāt un ieviest individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - jaunas mācību pieejas formas (individualizētās nodarbības, nodarbību ciklus, mācību vizītes u.c.), kā arī nodrošināt alternatīvus neformālās izglītības pasākumus (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā u.c.), turklāt šīm skolām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.

 

Ķekavas novadā šajā projektā piedalās Ķekavas un Baložu vidusskolas, bet Daugmales pamatskolā šī projekta ietvaros plānotas robotikas nodarbības. Gan Ķekavas, gan Baložu vidusskolā  ir plānoti pasākumi skolēnu ar mācīšanās grūtībām integrēšanai klasē. Lai to paveiktu, abās skolās tiks piesaistīti skolotāju palīgi. Ķekavas vidusskolā tiks īstenoti dažādi pasākumi STEM jomas sasniegumu paaugstināšanai – gan robotikas pulciņš 2.klasēm, gan programmēšana 3. -4.klasēm. Savukārt, lai izglītojamos ieinteresētu dabaszinību jomā, lai interesentiem piedāvātu iespēju papildus praktiski darboties un rezultātā paaugstinātu mācību rezultātus, plānota dabaszinību skola 5.-9.klašu skolēniem. Baložu vidusskolā nepieciešamas papildu stundas, lai bērniem ar vispārējiem sasniegumiem celtu vidējo rezultātu. Abas skolas arīdzan plāno papildu pasākumus darbam ar skolēniem ar augstu sekmju līmeni.

 

Lai sasniegtu šos mērķus, Ķekavas novada skolu skolotājiem projekta ietvaros tiks nodrošinātas papildu apmācības, lai pedagogi apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, kas viņiem palīdzētu organizēt un vadīt darbu produktīva mācību procesa nodrošināšanai.

 

Ķekavas novada izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš ir pārliecināts, ka šis projekts sniegs lielu ieguldījumu novada skolu attīstībā. “Mums šķiet svarīgs šī projekta uzstādījums – atbalsts tieši tām skolēnu grupām, kam tas ir īpaši nepieciešams. Arī projekta koncentrēšanās tieši STEM jomas izglītības virzienā, šķiet, īpaši nozīmīga šobrīd, kad visas valsts mērogā tiek domāts par inženierzinātņu, matemātikas un tehnisko speciālistu izglītošanu.” Protams, lai īstenotu šos mērķus, nepieciešami izglītoti un motivēti pedagogi. “Ķekavas novads var lepoties ar labām skolām un lieliskiem skolotājiem, tādēļ esmu pārliecināts, ka šī projekta ietvaros pieejamās pedagogu apmācības palīdzēs viņiem nodot zināšanas apmācāmajiem vēl efektīvāk, lai novada skolēni spētu nākotnē mācīties vēl labāk,” tā Krieviņš.

 

Baiba Goba,

Ķekavas domes priekšsēdētājas biroja preses sekretāre

06.10.2017.

 

  Drukāt