Godina 12 labākos Ķekavas novada pedagogus

Nedēļas nogalē, 6.oktobrī, Ķekavā īpašā godināšanas pasākumā tika sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti. Kopumā konkursam pieteikti 12 skolotāji trīs nominācijās. Balvas par ieguldījumu novada izglītības veicināšanā piešķirtas visiem pretendentiem.

 

Ķekavas vidusskolas sākumskolas aktu zālē tika sumināti novada labākie pedagogi – 12 iedvesmojoši cilvēki, kuru ikdienas darbu atzinīgi novērtējuši kolēģi, audzēkņi un konkursa komisija. Šī gada konkursa laureāti – Madara Stupele, Anita Ķebarga, Līga Liepa, Signe Orlova, Kristīne Mackeviča, Ilze Lisovska, Lauma Ziemele, Aiga Liepkalne, Daiga Jirgena, Vizma Keterliņa, Linda Auziņa un Elmārs Vaivods.

 

Pretendentus konkursā varēja pieteikt trīs nominācijās – „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā”, „Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.-12. klašu grupā” un „Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā”.  Katras nominācijas uzvarētāji saņēma 430 eiro naudas balvu.

 

Nominācijā „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Madara Stupele (pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš”), balva nominācijā “Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.-12. klašu grupā” tika piešķirta Laumai Ziemelei (privātā pamatskola Gaismas tilts 97) un Vizmai Keterliņai (Baložu vidusskola). Turpretī nominācijā „Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balvu saņēma Elmārs Vaivods (Ķekavas Mūzikas skola).
 

Īpašu specbalvu vienam no skolotājiem piešķīra "Swedbank" AS. Simpātiju balvu novada pedagogu godināšanas ceremonijā saņēma Baložu vidusskolas skolotāja Vizma Keterliņa. 
 

Izvērtējot iesniegumus, konkursa komisija skatīja izvirzīto pedagogu mācību procesa organizēšanu mācību stundā un pedagoga darbības rezultātus, ieguldījumu skolēnu individuālo spēju attīstībā, skolēnu gatavošanu olimpiādēm, konkursiem, skatēm un skolēnu sasniegumus tajos, kā arī līdzdalību pedagoģiskās padomes darbā un izglītības iestādes ikgadējās darbības plānošanā, kā arī aktivitātes novada sabiedriskajā dzīvē. Papildus tika vērtēts arī pedagogu pašnovērtējums.

 

Ņemot vērā šī gada konkursa pretendentu augstos rezultātus, naudas balvas 70 eiro vērtībā tika piešķirtas visiem 12 pedagogiem, bet “Swedbank” īpašo balvu saņēma  Baložu vidusskolas pedagoģe Vizma Keterliņa.  

 

Konkursu rīkoja Ķekavas novada pašvaldība. Tā mērķis – apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt pedagogus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

09.10.2017.

 

  Drukāt