Atkārtoti vērtēs izglītības infrastruktūras pieejamību un attīstību Ķekavas novadā

Šonedēļ uz pirmo tikšanos sanāca darba grupa par Pļavniekkalna sākumskolas tālāko darbību, kura vienojās, ka, skatot šo jautājumu, ir nepieciešams vēlreiz kopumā vērtēt izglītības infrastruktūras pieejamību un attīstību visā Ķekavas novadā.

 

Tāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā arī esošās un jau plānotās izmaiņas izglītības infrastruktūrā– proti,  ir atcelts lēmums par jaunas Pļavniekkalna sākumskolas būvniecību esošās skolas vietā un nākamajā gadā plānots uzsākt Baložu vidusskolas piebūves būvniecību.

 

Pēc pašvaldības Izglītības daļas speciālistu  sniegtajiem datiem, Ķekavas novadā pēdējo septiņu gadu laikā bērnu skaits izglītības iestādēs pieaudzis par 48%. Vislielākais palielinājums ir vērojams Baložu vidusskolā (87,5%), Daugmales pamatskolā  audzēkņu skaits šajos gados pieaudzis par  43%,  Ķekavas vidusskolā  - 35%  un Pļavniekkalna sākumskolā  - 28,5% . Šogad novadā ir 12 pirmās klases jeb 297 pirmklasnieki. Un, kā norāda speciālisti,  šāda pozitīva tendence saglabāsies arī turpmākajos gados.

 

Raugoties uz šādiem datiem un pārskatot vēlreiz izglītības infrastruktūras un attīstības prioritātes, darba grupa nevar atrauti skatīt tikai jaunas Pļavniekkalna sākumskolas būvniecības jautājumu, un tāpēc tā izvērtēs un līdz gada beigām sagatavos vairākus priekšlikumus izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai  visā novadā, tostarp, arī Pļavniekkalna sākumskolas lomu kopējā novada izglītības sistēmā. Priekšlikumi tiks analizēti no dažādiem aspektiem -  bērnu skaita tendences, būvniecības izmaksas, pieejamā infrastruktūra, nekustamā īpašuma piederība, inženierkomunikāciju esamība u.c. Sagatavotie priekšlikumi  tiks nodoti iedzīvotāju apspriedei un domei lēmumu pieņemšanai.

 

Nosakot darba plānu, atbildīgos un termiņus,  kā pirmais darba grupas uzdevums šobrīd ir apkopt informāciju par izglītojamo skaitu, plūsmu un nākotnes tendencēm, par telpu nepieciešamību visās novada izglītības iestādēs, kā arī apkopot informāciju par potenciālajiem pašvaldības un privātajiem nekustamajiem (zemes) īpašumiem, kur nākotnē varētu veikt jaunas skolas būvniecību.

 

Darba grupu vada izpilddirektora vietnieka p.i. Astrīda Vītola, un tajā strādā speciālisti no  Izglītības, Attīstības un Telpiskās plānošanas daļas, kā arī Pļavniekkalna sākumskolas direktore Agita Baltmane.

 

Atgādinām, ka šī darba grupa izveidota, pamatojoties uz šī gada 21.septembra Ķekavas novada domes lēmumu, un tās uzdevums ir sagatavot priekšlikumus jaunas Pļavniekkalna sākumskolas būvniecībai un pašvaldības normatīvo aktu grozījumiem. Dome arī atcēla visus iepriekšējās domes pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar jaunas Pļavniekkalna sākumskolas ēkas būvniecību Katlakalnā un mācību procesa pārcelšanu uz Ķekavu.

 

 

Sabiedriskās attiecību daļa

12.10.2017.

  Drukāt