Pieaudzis SIA “BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunu saražotās siltumenerģijas tarifu SIA “BALOŽU SILTUMS” - 48,16 EUR/MWh (bez PVN), kam jāstājas spēkā 2017. gada 1. novembrī. Salīdzinot ar sākotnēji apstiprināšanai iesniegto tarifu, Regulators to samazināja par 9,3%.

Pēc 2003. gadā noslēgta trīspusēja līguma ar SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” (BKS) un Ķekavas novada domi, SIA “BALOŽU SILTUMS” nodrošina siltumenerģiju Ķekavas novada Baložos. Līgums noslēgts līdz 2018. gada septembrim. Siltumenerģijas ražošana notiek divās katlumājās Baložos, kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze.
 

Līdz 2017. gada 1. jūlijam “BALOŽU SILTUMS” spēja nodrošināt zemākus tarifus valsts atbalsta ietvaros koģenerācijai un atjaunojamajiem resursiem. Obligātā iepirkuma beigšanās dēļ “BALOŽU SILTUMS” 2016. gada 15. novembrī iesniedza Regulatorā jaunu tarifu projektu, kas paredzēja tarifu kāpumu par 40%. Pēc vairākkārtējas papildu informācijas un tarifa projekta precizējumu iesniegšanas SIA “BALOŽU SILTUMS” samazināja  apstiprināšanai iesniegto tarifu pie salīdzināmas dabasgāzes cenas  par 4,94 EUR/MWh jeb 9,3%, taču tas vienalga bija ievērojami augstāks nekā agrākā valsts atbalsta laikā. Tarifu veidojošajās izmaksās lielākais izmaksu īpatsvars ir kurināmā izmaksām, kas veido 67,5%. 
 

BKS, kas piegādā siltumenerģiju Baložos, informē, ka ir iesnieguši jauno tarifu pārrēķinu. BKS valdes loceklis Edgars Mencis stāsta: “Diemžēl saskaņā ar Regulatora metodiku šāds pārrēķins ir jāveic, taču ceru, ka mums nākotnē izdosies atrast efektīvākus veidus siltumenerģijas iegādei un mēs spēsim samazināt apkures izmaksas iedzīvotājiem.” Prognozētais siltumenerģijas tarifs Baložu iedzīvotājiem palielināsies par 20 %.
 

Ķekavas novada dome sadarbībā ar BKS plāno veikt dažādus pasākumus, lai panāktu tālāku tarifa samazinājumu. Ķekavas novada domes deputāts Olafs Klūdziņš (JKP) uzskata, ka siltumenerģijas tarifi pašlaik ir viens no svarīgākajiem jautājumiem novadā: “Diemžēl SIA “BALOŽU SILTUMS” līdzšinējā nesaimnieciskā darbība 14 gadu garumā, neveicot uzlabojumus un nemodernizējot ražošanu, ir novedusi pie situācijas,kad obligātā iepirkuma beigšanās brīdī tarifs pieauga par  veseliem 40% un Baložu iedzīvotājiem par siltumu tagad nāksies maksāt ievērojami vairāk.” Taču Klūdziņš informē arī par plāniem turpināt izskatīt dažādas iespējas turpmākai tarifa pazemināšanai: “Uzskatu, ka Baložu iedzīvotājiem nevajadzētu ciest siltumenerģijas ražotāja neizdarības dēļ, tādēļ mēs kopā ar BKS turpināsim veikt nepieciešamās darbības, lai baložnieki ziemas sezonā apkures izmaksas neizjustu tik sāpīgi.”  

 

Baiba Goba, Ķekavas domes priekšsēdētājas biroja preses sekretāre

17.10.2017.

 

  Drukāt