Paziņojums par detālplānojuma „Mazā Rāmavas iela 3” izstrādes procedūru

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas atkārtotā sapulce notiks 2017.gada 2.novembrī plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 35. kabinetā.

 

Detālplānojuma mērķis ir biroja ēkas ar veikala un tirdzniecības platību būvniecība Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves JdzD apakšzonējumā JDzD1, atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123), Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Telpiskās plānošanas daļa

18.10.2017.

  Drukāt