Tumšajā laikā pārvietojoties pa ielām, jālieto atstarojoši apģērbi

Ar katru brīdi dienas gaisma kļūst aizvien īsāka, un tumšie rīti un vakari jau kļūst par ierastu mūsu ikdienu. Un tieši šajā laikā īpašu uzmanību ir jāpievērš savai drošībai, pārvietojoties pa ielām un ceļiem. Īpaši bīstama ir pārvietošanās gar neapgaismotu ceļa nomali diennakts tumšajā laikā. Savas dzīvības glābšanā šeit liela nozīme ir atstarojoša apģērba lietošanai.
 

Ja iepriekš gājējam vai velobraucējam pietika vien ar atstarotāju lietošanu pie apģērba vai transportlīdzekļa, tad atbilstoši grozījumiem Ceļu satiksmes noteikumos - diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, šobrīd jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
 

Mēs visi tumsā redzam sliktāk, pat ja mēs to negribam atzīt. Redzes asums tumsā samazinās par 90%. Sliktāk var noteikt tuvojošos transportlīdzekļu attālumu un ātrumu. Sevišķi grūti autovadītājiem ir ieraudzīt kājāmgājējus un riteņbraucējus. Situāciju pasliktina tas, ka gājēji tic, ka, ja viņi redz apgaismoto automašīnu, tad arī transportlīdzeklī braucošie var redzēt viņus. Autovadītājs turpretim bieži vien pamana kājāmgājēju vai velosipēdistu tikai pēdējā brīdī.
 

Kā liecina pētījumi, tad autovadītājs gājēju bez gaismu atstarojošas vestes uz ceļa pamana tikai 25-40 metru attālumā. Ja vadītājs brauc ar ātrumu 90 km/h, šo ceļa posmu viņš paveic 1–2 sekundēs, kas ir pārāk mazs laika sprīdis, lai reaģētu un apbrauktu gājēju. Atstarotāja atspīdināto gaismu autovadītājs pamana 140 metru attālumā, ja transportlīdzeklis brauc ar iedegtiem tuvās gaismas lukturiem, bet 400 metru attālumā – ja iedegti tālās gaismas lukturi. Atstarojošās vestes cilvēku padara 5–10 reizes pamanāmāku, kas ļauj autovadītājam gājēju pamanīt un nepieciešamības gadījumā nobremzēt un apbraukt.
 

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību atstarojošo apģērbu lietošanai, pārvietojoties pa ielām un ceļiem diennakts tumšajā laikā, Reģionālā pašvaldības policija oktobra beigās uzsāks akciju “Esi redzams!”, kas turpināsies visu novembri. Tās laikā pašvaldības policijas darbinieki veiks izglītojošo darbu, kā arī iespēju robežās dāvās gājējiem atstarojošās vestes.
 

Lai gan par augstākminēto Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa paredzēta atbildība, proti, par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 7-30 eiro apmērā, Reģionālā pašvaldības policija uzsver, ka tā primāri veic profilaktisko un skaidrojošo darbu,  lai novadnieki izprastu, ka, valkājot atstarojošas vestes, viņi paglābj sev dzīvību, atrodoties tumsā uz ielas vai ceļa nomales.  Soda uzlikšana nav pašmērķis. 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

23.10.2017.

 

  Drukāt