Ķekavā uzsāk Gaismas ielas atjaunošanas darbus (papildināts)

Oktobrī sākti remontdarbi Gaismas ielā, Ķekavā, kas ir viena no VAS “Latvijas Valsts ceļi” īpašumā esošajām novada ielām. Līdztekus jau iesāktajiem darbiem 24. oktobrī būvdarbu veicēji uzsākuši ceļa betona apmaļu nojaukšanas, to nomaiņas un jaunu apmaļu uzstādīšanas darbus.


Būvdarbi objektā "Valsts vietējā autoceļa V6 Ķekava – Plakanciems posma km 0,00 – 1,12 seguma atjaunošana" tika uzsākti 19. oktobrī. Pašreiz ir pabeigta koku zāģēšana un celmu nofrēzēšana, kā arī sākta ceļa nomaļu grunts uzauguma noņemšana.
 

Kā informē būvuzņēmējs SIA "Union Asphalttechnik", kam uzticēti ielas sakārtošanas darbi, kopējais būvdarbu izpildei paredzētais laiks ir 42 dienas no faktiskā būvdarbu sākšanas datuma. Šajā laika periodā netiek ieskaitīts ziemas tehnoloģiskais pārtraukums, kas var tikt piemērots nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ. Ņemot vērā, ka ielas rekonstrukcijas darbi ietver ceļa seguma asfaltēšanu, speciālisti norāda, ka nepiemērotu laikapstākļu gadījumā būvdarbi visticamāk tiks atsākti pavasarī. Kopumā ceļa seguma atjaunošanas darbus plānots pabeigt 2018. gada pirmajā pusgadā.


VAS “Latvijas Valsts ceļi” norāda, ka uzsāktie darbi ir attiecināmi tikai uz brauktuves seguma atjaunošanu un iespēju robežās lietus ūdeņu novadīšanas sakārtošanu. Šie darbi neparedz jaunu ietvju, gājēju pāreju vai apgaismojuma izbūvi.
 

Šobrīd uzsāktie darbi paredz nelielus satiksmes organizācijas ierobežojumus, regulējot satiksmi ar priekšrocības ceļa zīmēm 50 m garā posmā. Plānots, ka šie darbi tiks noslēgti 31. oktobrī.
 

Būtiskāki satiksmes organizācijas ierobežojumi plānoti asfalta seguma frēzēšanas un karstā asfalta  profila labošanas, apakškārtas un dilumkārtas būvniecības laikā. Šo darbu laikā ceļa satiksme pa vienu brauktuves joslu tiks organizēta ar luksofora palīdzību.
 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām minētajā ceļa posmā.
 

Sabiedrisko attiecību daļa

24.10.2017.

Papildināts

06.11.2017.

 

  Drukāt