Jaunas atpūtas un rotaļu vietas plāno kopā ar iedzīvotājiem

Plānojot jaunas atpūtas un rotaļu vietas Jenčos un Dzērumos, Ķekavas novada pašvaldības Attīstības speciālisti uz tikšanos aicina vietējos iedzīvotājus. Pirmā apspriede aizvadīta Jenčos, savukārt Dzērumos interesenti tiks gaidīti šodien, 26. oktobrī, plkst. 18.00 laukumā pie veikala.
 

Paldies vairāk nekā 10 vietējiem iedzīvotājiem, kuri 24. oktobrī piedalījās apspriedē Jenčos un sniedza vērtīgus priekšlikumus. Sekmīgi aizvadot pirmo tikšanos, gūti vairāki ierosinājumi, kuri tiks ņemti vērā atpūtas un rotaļu vietu tehnisko prasību izstrādes procesā.
 

Šovakar aicinām arī Dzērumu iedzīvotājus atnākt uz tikšanos ar Attīstības daļas pārstāvjiem, lai kopīgi rastu piemērotākos risinājumus jaunu atpūtas un rotaļu vietu izveidei. Tikšanās notiks plkst. 18.00 laukumā pie veikala.
 

 

Atgādinām, ka iedzīvotāji var izteikt savu viedokli arī elektroniski par to, kā šīs teritorijas būtu jāattīsta, un kādus labiekārtojuma elementus tur vajadzētu uzstādīt.  
 

Ierosinājumus un komentārus aicinām sūtīt uz e-pasta adresi novads@kekava.lv vai iesniegt Ķekavas klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, ar norādi “Atpūtas vieta Dzērumos” vai “Atpūtas vieta Jenčos”. 


Vairāk par jaunu atpūtas un rotaļu vietu plānošanu novadā aicinām lasīt šeit.
 

Papildu informācija pie Attīstības daļas Ainavu plānotājas Laumas Mucenieces pa tālr. 67847167.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

26.10.2017.

 

  Drukāt