Strādā pie pašvaldības budžeta 2018. gadam

Šobrīd Ķekavas novada pašvaldībā aktīvi turpinās darbs pie budžeta 2018. gadam sagatavošanas. Balstoties uz pašvaldības struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem budžeta pieprasījumiem, kā arī iedzīvotāju priekšlikumiem, īpaši izveidotā budžeta komisija uzsāk darbu un šonedēļ tiksies ar izglītības iestādēm, lai izvērtētu un izskatītu pamatojumu pieprasītajiem līdzekļiem.

 
Budžeta veidošanas process ir sarežģīts, jo, pārstāvot iedzīvotāju intereses,  pašvaldības vajadzības un vēlmes vienmēr pārsniedz finansiālās iespējas, tāpēc budžeta veidošanas kontekstā tās ir nepieciešams izvērtēt no visa novada attīstības skatpunkta, sabalansējot izdevumus ar ieņēmumiem. Primāri līdzekļi ir jāvelta pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai (izglītībai, ielu uzturēšanai, vides sakopšanai, veselībai, drošībai utt.), iesākto projektu realizācijai, obligātajam maksājumam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kas mērojams aptuveni 4 miljonu eiro apmērā, un tad atlikusi nauda jāizvērtē novada attīstības projektiem. Detalizēts Ķekavas novada pašvaldības budžets tiek gatavots trīs gadu perspektīvā.
 

Pēc budžeta komisijas izskatīšanas nākamā gada pašvaldības budžeta projekts tiks nodots viedokļu izteikšanai nevalstiskajām organizācijām, pēcāk deputātu vērtēšanai  un atzinumu sniegšanai domes komitejās, un noslēdzošais etaps būs domes sēdes lēmums.
 

Pašvaldības budžets domē jāapstiprina divu mēnešu laikā pēc tam, kad Saeima ir pieņēmusi valsts budžetu 2018. gadam. 
 

Ķekavas novada pašvaldība pateicas aktīvajiem iedzīvotājiem par priekšlikumu un ideju nākamā gada budžetam iesūtīšanu, tās tiks izskatītas budžeta veidošanas gaitā un iespēju robežās tiks ņemtas vērā.


Lai veicinātu labāku iedzīvotāju izpratni par pašvaldības budžeta veidošanas procesu un iespējām iesaistīties, aicinām skatīt infografiku.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

30.10.2017.

 

  Drukāt