Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem veltītie pasākumi Ķekavas novadā

Sagaidot novembri, aicinām uz Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem veltītiem koncertiem un pasākumiem Ķekavā, Baložos, Daugmalē un Katlakalnā.

 

ĶEKAVĀ

11. novembrī plkst. 19.00

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens

Pulcēšanās pie Ķekavas kultūras nama.

 

 

18. novembrī plkst. 10.00

LR proklamēšanas dienas svētku dievkalpojums Doles-Ķekavas ev.lut. baznīcā

Dievkalpojumu muzikāli kuplinās

privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" audzēkņu ansamblis un

Ķekavas kultūras nama vokālais ansamblis "Cīrulītis"
 

 

17. novembrī plkst. 19.00

Ķekavas kultūras namā Valsts svētku pasākums “Ir Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale mūsu”

Ieeja brīva.

 

BALOŽOS

17. novembrī plkst. 18.00

Baložu kultūras namā svētku koncerts “Laimīgā zeme”. Ieeja brīva.
 

17. novembrī plkst. plkst. 21.00

Baložu kultūras namā balle “Lauku muzikanti”. Pie galdiņiem, līdzi ņemot cienastu. Biļetes: iepriekš pārdošanā līdz 15. novembrim – 8 eiro, pēc tam – 10 eiro.

 

DAUGMALĒ

11. novembrī plkst. 16.00

Lāčplēša dienas lāpu gājiens (no Daugmales pagasta pārvaldes uz Senču svētkalniņu). Pie ugunskura būs iespēja sasildīties ar karstu tēju un kopīgu dziesmu, kā arī apskatīties Jāņa Ābeles bilžu izstādi „Toreiz un Tagad”.

 

16. novembrī  plkst. 19.30

Daugmales multifunkcionālajā centrā Valsts svētku koncerts.

Kopīgi atzīmēsim Latvijas Valsts dzimšanas dienu ar pašu daugmaliešu dziedātajām dziesmām, kā arī baudīsim saksofonu kvarteta „N[ex]t move” priekšnesumu. Ieeja brīva.

 

KATLAKALNĀ

16. novembrī plkst. 20.00

Katlakalna Tautas namā Valsts svētku koncerts “Dzimtā pavarda atspulgi debesu jumā”.

Piedalās Katlakalna Tautas nama amatiermākslas kolektīvi. Ieeja brīva.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

30.10.2017.

 

  Drukāt