NVO projektu konkursā iesniegti septiņi pieteikumi

Ķekavas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursā iesniegti septiņi projektu pieteikumi.

Šobrīd konkursa vērtēšanas komisija izskatīs iesniegto projektu pieteikumu atbilstību konkursa kritērijiem, un rezultāti par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu būs zināmi jūnija sākumā. 
 

NVO projektu konkursa mērķis ir atbalstīt iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā.  

 

 

 

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs pretendentiem, kuru projekti:

  • Ķekavas novadā uzlabo un attīsta publiski pieejamu infrastruktūru (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi, vides labiekārtošana u.c.);
  • veicina iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos,
  • veicina sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.


Projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 2000 eiro. Projektu realizācijas termiņš – līdz 2018. gada 30. novembrim.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

15.05.2018.

 

  Drukāt