Jūnijā uzsāks ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbus Loreķu laukā

Pēc būvdarbu iepirkuma procedūras īstenošanas un projekta finansēšanas nosacījumu precizēšanas, 10.maijā parakstīts līgums ar SIA „Ostas Celtnieks” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi teritorijā “Loreķi”, Ķekavā. Jau jūnijā, pēc būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo dokumentu saskaņošanas, darbi tiks uzsākti Ziemeļu, Kuršu, Druvas un Vīķu ielās.

Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, tiks izbūvēti 9,1 km ūdensapgādes tīklu un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kanalizācijas spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie īpašuma robežām 480 Loreķu iedzīvotājiem. Tiks nodrošinātas ugunsdrošības prasības, ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus projekta teritorijā. Būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 18 mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.
 

Marta mēnesī noslēdzās būvdarbu iepirkuma procedūra “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreķu teritorijā Ķekavā”. Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu ieguva SIA “Ostas celtnieks” par līguma summu 4 441 996.40 eiro bez PVN. Cenu aptaujā būvuzraudzības pakalpojumam SIA “Dromos” līguma slēgšanas tiesības ieguva par līguma summu 62 820 eiro bez PVN.
 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektā paredzēts 1 224 776 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka būvdarbu iepirkumā izveidojās sadārdzinājums, Ķekavas novada pašvaldības Dome pieņēma lēmumu līdzfinansēt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi projekta teritorijā 3 270 944 eiro apmērā, to piesaistot no kredīta līdzekļiem Valsts Kasē.
 

Būvdarbu laikā transporta kustība būs ierobežota. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem. Lai arī būvdarbi tiks organizēti tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu savām mājām, atsevišķos gadījumos šaurākajās vietās iespējami īslaicīgi piekļūšanas traucējumi.
 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve teritorijā “Loreķi”, Ķekavā tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. kārta” ietvaros. Projekta būvuzraudzību veiks SIA „Dromos”, savukārt autoruzraudzību ar tehniskā projekta izstrādātājiem nodrošinās SIA „Firma L4”.
 

Papildu informāciju par projekta īstenošanu var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (tel.nr. 29255787) vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (tel.nr. 29126835).

 

SIA „Ķekavas nami”

16.05.2018.

  Drukāt