Dzelzceļa projekta Rail Baltica trasē notiks zemes reljefa izpēte

Lai nodrošinātu Latvijas kultūras vērtību aizsardzību un saglabāšanu Rail Baltica dzelzceļa līnijas projektēšanas un būvniecības laikā, nepieciešams veikt kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un izpēti Daugmales teritorijā.
 

Izpētes ietvaros paredzēts veikt zemes reljefa datu analīzi un vēstures materiālu apkopošanu, kā arī lauka darbus, kas ietver teritorijas vizuālo apsekošanu un grunts zondēšanu. Grunts zondēšana ir neliela diametra urbuma veikšana aptuveni 1 m dziļumā, lai noskaidrotu, vai izpētes teritorijā ir sastopams kultūrslānis, kurš varētu liecināt par arheoloģisku atradumu iespējamību.
 

Kultūras vērtību izpēte paredzēta gan pašvaldības teritorijās, gan fizisku un juridisku personu piederošajos zemes īpašumos. Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” izsūtīs informatīvās vēstules arī tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumos paredzēts veikt lauka darbus. Teritoriju izpēti paredzēts veikt līdz 2018.gada augustam.
 

Ievērojot labas pārvaldības principus, kā arī nodrošinot nekustamo īpašumu īpašnieku tiesību ievērošanu, izpētes laikā pētnieki nenodarīs kaitējumu izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem un atstās tos tādā pašā stāvoklī, kā pirms darbu uzsākšanas.
 

Vairāk informācijas par kultūras vērtību izpēti: http://ejuz.lv/jl1

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

17.05.2018.

 

  Drukāt