Lauku tūrisma uzņēmēji var pieteikties divām kvalitātes zīmēm

Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti pieteikties divām kvalitātes zīmēm vai pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus:
 

1) Kultūras zīmei "Latviskais mantojums".

Zīme tiek piešķirta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts uz pašvaldību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem un nododot tālāk nākamajām paaudzēm. Savukārt, tūristam šī zīme palīdz atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, kā arī svinēt latviskos svētkus.
 

Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki u.c.). Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un darot saprotamu apmeklētājam.
 

Pieteikuma anketa un sīkāka informācija par zīmi: http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/latvian_heritage
 

Te varat iepazīties ar tiem uzņēmumiem, kam šī zīme jau ir piešķirta: http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/heritage
 

2) Vides kvalitātes zīmei "Zaļais sertifikāts".
 

"Zaļais sertifikāts", tiek piešķirts lauku tūrisma uzņēmumiem, kuri ievēro „zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Atgādinām, ka kopš 2017. gada sertifikātu var iegūt ne tikai naktsmītnes, bet arī "lauku labumu" un ražojošās saimniecības. "Zaļā sertifikāta" darbību atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
 

"Zaļā sertifikāta" kritēriji un pieteikuma anketa:  http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate

Te varat iepazīties ar tiem uzņēmumiem, kam šis sertifikāts ir jau piešķirts: http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/green
 

Abiem kvalitātes sertifikātiem pretendentus varat pieteikt līdz 30. jūnijam. Vasarā dosimies pretendentu apsekojumos.

Lauku ceļotājs

17.05.2018.

 

  Drukāt