Uzsāks energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus daudzdzīvokļu mājām Titurgā

SIA “Baložu komunālā saimniecība” ir uzsākusi darbu pie Baložu pilsētas Titurgas ielas 2 un 4 dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācijas. Pirmais darbs ir sagatavot ēku energoauditus, kas ļautu izvērtēt māju stiprās un vājās puses, noskaidrot, kur atrodas lielākie siltuma zuduma avoti, kā arī uzzināt, kādi remonta un siltināšanas pasākumi nepieciešami.
 

Kā norāda SIA “Baložu komunālā saimniecība” pārstāvji, pārrunas veiktas arī ar Titurgas ielas 6 un Titurgas ielas 8 dzīvokļu īpašniekiem, tomēr šajās mājās nav gūta pietiekami liela iedzīvotāju atsaucība attiecībā uz energoefektivitātes pasākumu veikšanu. Dzīvokļu mājas Titurgas ielā tika uzrunātas, jo, atrodoties viena otrai blakus, tās veido iekšpagalmus, tādējādi potenciālās renovācijas gadījumā tiktu uzlabots gan māju tehniskais stāvoklis, gan pilsētvides vizuālais koptēls.
 

Energoaudita sagatavošanas izmaksas segs SIA “Baložu komunālā saimniecība” no ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas budžeta. Savukārt attiecībā par turpmākajiem renovācijas procesiem tiks piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums, kas sedz līdz 50% no energoefektivitātes projekta attiecināmajām izmaksām. Māju renovācijas procesā paredzēts veikt ne tikai ēku siltināšanu, bet arī apkures sistēmas nomaiņu, kas turpmāk ļautu katrā dzīvoklī individuāli regulēt apkures intensitāti un maksāt par reāli patērēto siltumenerģijas apjomu, tādējādi samazinot rēķinus par apkuri līdz pat 50%.
 

Energoauditu mājām Titurgas ielā 2 un 4 plāno īstenot 2018. gadā, tāpat, ja dzīvokļu īpašnieki vienosies par mājas renovācijas nepieciešamību, šajā gadā plānots sagatavot visu ar būvprojektu saistīto dokumentāciju.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

29.05.2018.

  Drukāt