Ūdens kvalitātes nolūkos veiks ūdensvadu skalošanu Ķekavā

Lai risinātu ūdens saduļķojuma problēmu un uzlabotu ūdens kvalitāti daudzdzīvokļu mājās Ķekavas centrā, SIA "Ķekavas nami" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko unversitāti un SIA ''Ūdens risinājumi'' no 25. jūnija veiks pievadu un maģistrālā ūdensvada skalošanas darbus Ķekavas centralizētajā ūdens apgādes sistēmā.


Ūdensvada skalošanas darbi tiks veikti pa posmiem, un kopumā to plānots izdarīt vienā nedēļā. Darbu laikā ūdensvadā būs saduļķojums un samazināts spiediens, tāpēc nav ieteicams lietot ūdeni no centralizētā ūdensvada. Dzīvojamo māju rajonos Ķekavā tiks nodrošināta dzeramā ūdens piegāde, tajā skaitā arī Odukalnā, tieši no ražotnes. Tomēr SIA “Ķekavas nami” aicina arī pašus iedzīvotājus nodrošināties ar dzeramā ūdens rezervēm šim laika posmam.
 

Plānveidīga ūdensvada skalošana tiks veikta visa maģistrālā tīkla garumā. Ūdens izlaides vietās (hidranti, krāni) ar mērierīcēm tiks monitorēts ūdens saduļķojums konkrētā tīkla posmā. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos par veikto darbu kvalitāti.
 

Informācija par konkrētiem datumiem un skalošanas vietām tiks izvietota daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās, kā arī publicēta pašvaldības un SIA ’”Ķekavas nami” interneta vietnēs – www.kekavasnovads.lv un www.kekavasnami.lv.

Šāda pievadu un maģistrālā ūdensvada skalošana Ķekavas centralizētajā ūdens apgādes sistēmā ir šobrīd vienīgā iespēja, kā cīnīties ar ūdens saduļķojumu, ko rada ūdens spiediena un plūsmas ātruma izmaiņas ūdensvadā. Mainīgais ūdens plūsmas ātrums un spiediens cauruļvados izraisa nosēdumu noskalošanu no veco cauruļvadu iekšējām sieniņām. Gadu gaitā uz cauruļvadu sieniņām izgulsnējas bioloģisks apaugums un dzelzs oksīds, kas kādā brīdī no cauruļvadu sieniņām atdalās. Noskaloto daļiņu sakustēšanos un attiecīgi ūdens saduļķošanos tagad izraisa katrs ūdens atslēgums vai ugunsdzēsības hidrantu izmantošana.
 

SIA “Ķekavas nami” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

 

SIA “Ķekavas nami”

29.05.2018.

 

  Drukāt