NVO projektu konkursā atbalstīti seši projekti

Šogad Ķekavas novada nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā atbalstīti seši projekti, kopumā šo projektu realizācijai piešķirot 11 741 eiro līdzfinansējumu no Ķekavas novada pašvaldības budžeta.
 

Projekta konkursa mērķis bija atbalstīt publiski pieejamas infrastruktūras projektēšanu un izveidi Ķekavas novadā.
 

Pēc vērtēšanas rezultātu apkopojuma līdzfinansējumu saņem šādi projekti:

  • biedrības “Ūdensmalu attīstībai” projekts “Sudrabgārņu taka”. Projekta mērķis – drošas un pieejamas ūdensmalas iekārtošana “Murdiņos”, ieguldījums pagaidu airēšanas bāzes teritorijas sakopšanā,
  • nodibinājums “Ķekavas novada fonds” projekts “Publiskās ārtelpas objektu izveidošana Ķekavas pagastā”. Projekta mērķis – uzlabot Ķekavas pagasta publisko ārtelpu, izveidojot un uzstādot vides mākslas objektus,
  • biedrības “Dabas zirgi” projekts “Vēlēties spēlēties”. Projekta mērķis – izveidot brīvi pieejamu jebkuram bērnam bērnu rotaļu stūri biedrības “Dabas zirgu biedrības” staļļa teritorijā,
  • DKS “Radiotehnika-5” projektu “Aktīvās atpūtas un bērnu rotaļu laukuma izveide”. Projekta mērķis – uzlabot un labiekārtot Dzērumu publisko ārtelpu,
  • DzĪks “Ērtums” projekts “Bērnu rotaļu laukuma uzlabošana Ķekavas novada Krustkalnos”. Projekta mērķis – pozitīvi ietekmēt sociālo un fizisko vidi, labiekārtojot bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu māju “Elektriķi” pagalmā, kas veicinās veselīgāku dzīvesveidu,
  • biedrības “Lāču iela” projekts “Lāču ielas daļas, Baložos, Ķekavas novadā, būvprojekta izstrāde”. Projekta mērķis – dzīves vides kvalitātes uzlabošana teritorijas iedzīvotājiem.

 

Attīstības daļa

31.05.2018.

 

  Drukāt