Budžeta grozījumos atvēl līdzekļus infrastruktūras sakārtošanai

Ķekavas novada dome 1. jūnijā apstiprināja grozījumus Ķekavas novada pašvaldības budžetā, paredzot papildus līdzekļus, lielākoties, vairākiem attīstības un infrastruktūras sakārtošanas projektiem.

Ūdenssaimniecības projektam Loreķu laukā, kura laikā tiks izbūvēti jauni ūdens un kanalizācijas tīkli, papildus piešķirti 260 000 eiro, tādējādi pašvaldība šajā projektā 2018. gadā ieguldīs kopumā 1,5 milj. eiro.
 

Bērnudārza “Zvaigznīte” Valdlaučos ūdensvada, elektroapgādes un telpu remontam pagrabstāvā atvelēts vairā kā 158 000 eiro, doktorāta Titurgā siltumtīklu, telpu remontam un vertikālā pacēlāja izbūvei - 35 000 eiro, Ķekavas Mākslas skolas logu nomaiņai – 9000 eiro.
 

Savukārt atpūtas vietas izveidei pie Daugavas Ziedonī atvēlēti 42 657 eiro. Kopumā šis projekts izmaksās 82 091 eiro, no tiem Eiropas Sabienības finansējums ir 39 434 eiro.
 

Savstarpējiem norēķiniem, ko pašvaldība maksā citām pašvaldībām par novada deklarēto bērnu ar invaliditāti izglītības nodrošināšanu specializētajās mācību iestādēs, atvēlēti 100 000 eiro, jo kopš šī gada janvāra valsts vairs neapmaksā šo pakalpojumu.
 

Tāpat budžeta grozījumos ir apstiprināts ziedojums 25 300 eiro apmērā no uzņēmuma SIA “Center A7” Mežmalas ielas gājēju ietves izveidei Krustkalnos.

Sabiedrisko attiecību daļa

04.06.2018. 

  Drukāt