Ķekavas novadā uzstādīs jaunas ceļa zīmes

Izskatot Ķekavas novada iedzīvotāju ierosinājumus, konstatēts, ka esošo ceļa zīmju izvietojums Rāmavas ciemā neatbilst apstiprinātajām ciema robežām un ir nepieciešams uzlabot satiksmes drošību, gan Rāmavā, gan Rēderu ielā, Krogsilā, Ķekavas pagastā.
 

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, tiks veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Krogsila ciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Tiks uzstādītas ceļa zīmes, kas nosaka maksimālā ātruma ierobežojumu 30 km/h Rēderu ielas posmā no Skujnieku ceļa līdz Jaunozolu ielai. Tiks uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes “Dodiet ceļu” uz Elejas ielas pie krustojuma ar Rēderu ielu un uz Jaunozolu ielas pie krustojuma ar Rēderu ielu.
 

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajām ciemu robežām un Ceļu satiksmes noteikumiem, Rāmavas ciemā vecā parauga ciemu nosaukumu ceļa zīmes tiek nomainītas uz jaunā parauga ceļa zīmēm, tās izvietojot atbilstoši ciemu robežām.
 

Papildus, lai uzlabotu satiksmes drošību daļā no Rāmavas ciema, tiks samazināts maksimālais atļautais braukšanas ātrums līdz 30 km/h un autoceļa V2 posmā no Mazās Rāmavas ielas līdz Ziedoņa alejai – līdz 50 km/h.


Aktuālās ceļu satiksmes organizācijas shēmas:

Jaunās ceļa zīmes plānots uzstādīt līdz vasaras beigām.

 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

12.06.2018.

 

 

  Drukāt