No 2018. gada 1. septembra Ķekavas novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās "Clean R"

Sākot no šī gada 1. septembra, nākamo septiņu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novadā nodrošinās vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R". Spēku zaudēs tie līgumi, kuri noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju. Par to esošie atkritumu apsaimniekotāji katru klientu informēs rakstveidā.
 

SIA “Clean R” tiesības nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novadā ieguva, uzvarot pašvaldības rīkotajā atklātajā konkursā ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu – zemāko atkritumu apsaimniekošanas cenu un jauniem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem. No 2018. gada 1. septembra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novadā būs 12,69 EUR/m3 (t.sk. PVN).
 

Līgumu slēgšana ar jauno apsaimniekotāju SIA “Clean R”
 

Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktību novadā, aicinām ikvienu Ķekavas novada iedzīvotāju un uzņēmumu savlaicīgi noslēgt līgumu ar “Clean R”. Līgumu slēgšanu jaunais apsaimniekotājs uzsāks 18.jūnijā, un tā turpināsies līdz 1. septembrim. Līgumu pārslēgšana novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir obligāta prasība, jo 1. septembrī spēku zaudēs tie atkritumu apsaimniekošanas līgumi, kuri noslēgti ar iepriekšējiem operatoriem. Bez līguma ar “Clean R”, pakalpojums netiks nodrošināts.
 

Līdz 1. septembrim atkritumu apsaimniekošana novadā tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā un to nodrošinās esošie atkritumu apsaimniekošanas operatori.
 

Līgumu slēgšanas iespējas:

Elektroniski: aizpildot līgumu SIA "Clean R" mājaslapā www.cleanr.lv

Klātienē novadā: 2018. gada jūnijā "Clean R" komandas pārstāvji informēs par līgumu slēgšanas niansēm, atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī nodrošinās līgumu slēgšanas iespējas sekojošās vietās un laikos:

  • 19. jūnijā, 9.00 - 12.00: Ķekavā, Gaismas ielā 19k-9
  • 19. jūnijā, 14.00 - 17.00: Baložos, Uzvaras prospektā 1a
  • 26. jūnijā 9.00 - 12.00: Baložos, Uzvaras prospektā 1a
  • 26.jūnijā, 13.00 - 17.00: Ķekavā, Gaismas ielā 19k-9
  • 27. jūnijā, 9.00 - 12.00: Daugmalē, "Salnās"


Par darba grafiku jūlijā un augustā informēsim savlaicīgi.
 

Klātienē Ķekavas novada svētku ietvaros: 16. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00
 

Klātienē Rīgā: SIA "Clean R" Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vietalvas ielā 5, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00
 

Attālināti: sazinoties ar SIA "Clean R" Klientu apkalpošanas daļu, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv vai zvanot pa tālruni: 67111001 darbdienās plkst. 8.30–17.00.

 

Atkritumu konteineri un maisi

Saskaņā ar iepirkuma konkursa nosacījumiem "Clean R" sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās ar tiem konteineriem, kas ir iedzīvotāju īpašumā, vai iznomās iedzīvotājiem un uzņēmumiem konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai. Nomas gadījumā "Clean R' nodrošinās esošo konteineru saglabāšanu un bojāto konteineru nomaiņu, kā arī atbilstošu tilpumu konteineru izvēli. Iedzīvotāji varēs izvēlēties konteinerus, kuru tilpums ir no 0,12m3 līdz 1,1m3. Papildu atkritumu apjomu savākšanai "Clean R" nodrošinās marķētus atkritumu maisus.

Atkritumu šķirošana

Aicinām Ķekavas novada iedzīvotājus šķirot sadzīvē radušos atkritumus! Lai to varētu izdarīt ērtāk, “Clean R” piedāvās iegādāties speciālas, izturīgas un ilgstoši lietojamas atkritumu šķirošanas somas, kuru savākšana un izvešana tiks nodrošināta bez maksas. Privātmāju iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja šķirot papīru/kartonu, stiklu un PET pudeles/plastmasu. Daudzdzīvokļu ēku pagalmos "Clean R" nodrošinās dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu ar speciāli marķētiem konteineriem. 
 

Lai palielinātu iedzīvotāju aktivitāti atkritumu šķirošanā, "Clean R"  turpinās apsaimniekot esošos 36 novada atkritumu šķirošanas punktus, kā arī topošos 19 šķirošanas punktus, kurus pašvaldība ir iecerējusi izveidot izglītības iestāžu tuvumā. Savukārt, lai veicinātu pareizu atkritumu šķirošanu novadā, "Clean R" nodrošinās izglītojošās aktivitātes par videi draudzīgu dzīvesveidu.
 

Vairāk informācijas par SIA "Clean R" sniegtajiem pakalpojumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā varat uzzināt uzņēmuma mājas lapā www.cleanr.lv .


 

 

 

Kaspars Līcītis, "Clean R" preses sekretārs

12.06.2018.

 

 

 

  Drukāt