Noslēdzies Ķekavas novada fonda organizētais pasākums “Labdarības bumbu rallijs”

Paldies visiem ziedotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības darbiniekiem un brīvprātīgajiem par atbalstu pasākuma organizēšanā. Šajā gadā “Labdarības bumbu rallijs” pasākumā tika saziedoti 1475,00 EUR. Ziedojumi tiks izlietoti iedzīvotāju iniciatīvu un labo darbu atbalstam. Jau jūlija mēnesī tiks izsludināts projektu konkurss “Savam novadam”.

Bumbu rallijā laimestus ieguvuši sekojoši bumbu numuri:

8; 23; 36; 104; 113; 152; 169; 191; 217; 230; 243; 244; 248; 291; 293; 297; 303; 329; 337; 340; 370; 384; 390; 401; 404; 413; 422; 427; 479; 493; 499; 501; 513; 515; 522; 527; 530; 540; 551; 567; 571; 581; 590; 606; 615; 619; 639; 643; 664; 691; 706; 710; 716; 718; 729; 734; 743; 755; 760; 763; 776; 786; 790; 801; 832; 838; 885; 892; 894; 920; 939; 945; 951; 955; 962; 963; 975; 977; 980; 999.

Laimējušie sacensību karšu īpašnieki, kuri klātienē nevarēja saņemt balvas, lūdzu atsaucieties, zvanot uz tālruņa numuru 29406028, lai varam vienoties par balvu saņemšanu.

Pasākumu atbalstīja:

 

 

 

Ķekavas novada fonds

18.06.2018.

  Drukāt