Piešķir papildu finansējumu ielu infrastruktūras sakārtošanai

Viena no Ķekavas novada prioritātēm šogad ir ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana. Šobrīd Ķekavā ir uzsākti darbi Nākotnes ielā, lai atjaunotu ielas asfalta segumu un izbūvētu jaunas gājēju ietves.


Pie jauna asfalta seguma jau tikusi Gaimas iela Ķekavā un piebraucamais ceļš pie dienas centra "Adatiņas" Daugmalē, kā arī izsludināti vairāki publiskie iepirkumi par ceļu un ielas sakārtošanas darbiem arī citviet novada teritorijā. 
 

Savukārt Ziemeļu ielas kapitālajai pārbūvei Ķekavā dome papildus piešķīra 105 000 eiro, tādējādi veikto darbu rezultātā pagarinot šī ceļa kalpošanas laiku līdz desmit gadiem. Ceļa atjaunošanas darbi 4,3 km garumā no autoceļa A7 līdz A5 tiks uzsākti tuvākajā laikā, un tie noritēs Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros. Ķekavas pagasta teritorijā šī ir trešā visintensīvāk noslogotākā pašvaldības iela, pa kuru pārvietojas jo īpaši smagās kravas automašīnas uz tur esošajiem uzņēmumiem, piemēram, "Simeks", "Teiko", "AM Energy", "HRX", "HC Betons", "Putnu fabrika Ķekava", "Löfbergs Baltic", "Lautus", "Glastik".
 

Šajā projektā pašvaldības sadarbības partneris ir finiera lokšņu un koka paneļu ražošanas uzņēmums SIA “Glastik”, lai nodrošinātu ERAF pojekta nosacījumus, proti, radītas jaunas darba vietas un ieguldītas privātā partnera investīcijas uzņēmuma attīstībā.
 

Projekta ietvaros, veicot Ziemeļu ielas pārbūvi, tiks sakārtota publiski pieejamā ielu infrastruktūra, lai šajā novada teritorijā attīstītos, paplašinātos esošie un ienāktu jauni uzņēmumi, kas novada iedzīvotājiem sniegtu jaunas darba vietas un veicinātu novada kopīgo izaugsmi.  
 

Projekta aizsākums meklējams jau pirms diviem gadiem – 2016. gadā, kad pašvaldība iesniedza projekta idejas konceptu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), pirms tam apzinot iespējamo sadarbības partneri no uzņēmumu vidus un nepieciešamo finansējumu Ziemeļu ielas virskārtas apstrādei. Tobrīd, apsekojot Ziemeļu ielu, tika konstatētas plaisas tikai lokālās vietās, tādēļ nolemts, ka ielas saglabāšanai pietiktu vien ar virsmas apstrādi, kas varētu izmaksāt aptuveni 43 000 eiro.
 

Ņemot vērā lielo pašvadību interesi, kuras iesniegušas projektu pieteikumus (tādas ir pavisam 89 pašvaldības), 2017. gadā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rūpīgi izvērtēja katru projektu un tajā norādīto uzņēmumu atbilstību projekta prasībām. Ķekavas novada pašvaldība savam projektam CFLA akceptu saņēma 2018. gada maijā, un tikai tad tā varēja uzsākt reālas darbības, lai izsludinātu iepirkumu Ziemeļu ielas seguma atjaunošanai.
 

Projektējot ielas pārbūvi, tika veikta tās padziļināta tehniskā ekspertīze un sagatavota kontroltāme. Ekspertīzes rezultātā tika konstatēts, ka diemžēl 2016. gada vasarā lielo lietavu un ziemā nepastāvīgo laika apstākļu dēļ ceļa kvalitāte ir ļoti stipri cietusi un tādēļ pirms virskārtas atjaunošanas būtu jāveic ceļa apakškārtas stiprināšana vairākās bojātās vietās. Tas būtu svarīgi, lai pagarinātu atjaunotā ceļa seguma kalpošanas laiku un nodrošinātu efektīvāku naudas ieguldījumu ceļu infrastruktūrā. Pēc izpētes rezultātiem šo darbu realizācijai būtu nepieciešami vismaz 126 000 eiro.


Savukārt iepirkumā kā lētākais piedāvājums Ziemeļu ielas atjaunošanai, kur paredzēta arī bojāto vietu stiprināšana, tika iesniegts no SIA "Strabag" – 148 000 eiro jeb 2,52 eiro par vienu kvadrātmetru bez PVN. (Kā novērojusi pašvaldība, tad, ņemot vērā šobrīd būvniecības nozares pieaugumu un attīstības tendences, iepirkumos ir vērojams būtisks izmaksu sadārdzinājums, kas attiecībā pret kontroltāmēm svārstās 30-50% robežās.)
 

Savukārt gadījumā – ja ielai šobrīd netiktu paredzēta virmas apstrāde un bojāto vietu labošana, tad tuvāko divu trīs gadu laikā šie seguma atjaunošanas darbi (seguma izlīdzinošā frēzēšana apakškārtas bojāto vietu labošana un jaunas dilumkārtas izbūve) izmaksātu jau no 12 līdz 15 eiro par vienu kvadrātmetru bez PVN. Attiecīgi izmaksas tuvākajos gados, tā paša garuma ielas seguma atjaunošana pašvaldībai izmaksātu dārgāk – 18,15 eiro /m2 (ar PVN), kas šobrīd pie esošām tirgus cenām būtu  jau 490 050 eiro.
 

Racionāli izvērtējot visus tehniskos argumentus, ieguvumus un finansiālos ieguldījumus ilgtermiņā, dome atbalstīja projekta turpināšanu un nolēma tam papildus jau šogad ieplānotajiem līdzekļiem piešķirt vēl 104 340 eiro. Līdz ar to kopējās projekta izmaksas ir 169 130 eiro, no kuriem gandrīz 46 000 eiro segs Eiropas Savienība. Domes sēdē pielemtais papildu finansējums - 104 340 eiro apmērā - tiks ņemts kā aizdevums no Valsts kases. Pārbūves darbus plānots pabeigt līdz 2018. gada decembrim.
 

Ar šiem darbiem cieši saistīta arī jau šobrīd notiekošā centrālās ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūve Loreķu laukā, kuras laikā vispirms tā tiek izbūvēta Ziemeļu ielas rajonā, lai pēcāk varētu veikt ielas seguma atjaunošanu.
 

Projekts Nr. 3.3.1.0/17/I/008 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā” īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

  

Sabiedrisko attiecību daļa

03.07.2018.

 

  Drukāt