Ar lepnumu par mūsējiem Dziesmu un deju svētkos

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie  latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki aizritēja no 30. jūnija līdz 8. jūlijam, kurā Ķekavas novadu godam pārstāvēja 24 kolektīvi.
 

Svētku nedēļā Rīgā ieradās kopumā 43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņas dienās viņi piedalījās vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu un citās koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs.
 

“Mēs varam būt lepni, ka Ķekavas novada stāstu Dziesmu un deju svētkos izdziedāja, izdejoja  un latvju rakstus izzīmēja 630 dalībnieki – radoši un iedvesmojoši mūsu novada iedzīvotāji, kuri ļāvuši augt šim tautas izcilākajam kultūras meistardarbam, kas ir izturējis laika pārbaudi. Dziesmusvētki ir kļuvuši par nacionālas un  starptautiskas nozīmes notikumu, kas sauc kopā un saliedē latviešus visā pasaulē, vieno dažādas paaudzes un tautības,”  uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētaja Viktorija Baire.
 

Kopumā Ķekavas novadu šogad Dziesmu un deju svētkos pārstāvēja 630 amatiermākslas kolektīvu dalībnieki no deviņiem deju kolektīviem, pieciem koriem, trim koklētāju ansambļiem, divām lietišķās mākslas studijām, divām folkloras kopām, kā arī no diviem vokāliem ansambļiem un mūzikas kapelas.
 

Svētku ieskaņā, pirms došanās uz svētku gājienu 1. jūlijā, Ķekavas novada domes vadība Dziesmusvētku dalībniekiem pasniedza simbolisku dāvanu – Ķekavas novadā ceptu maizi –, novēlot spēku pieskandināt visu Latviju ar skanīgām balsīm, ritmiskām dejām un diženām mūzikas skaņām, ko arī godam mūsu kolektīvi ir paveikuši.
 

Ķekavas novada dome saka lielu paldies visiem kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem un visiem viņu atbalstītājiem par labo domu un darbu vairošanu. Īpašs paldies Dziesmu un deju svētku koordinatorei Ķekavas novadā – Ķekavas pagasta kultūras centra vadītājai Vēsmai Ozoliņai.
 

Lepojamies ar mūsējiem

Baložu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "BALOŽI" (vadītājs Mārtiņš Ezeriņš)

Baložu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs "TREJDEVIŅI" (vad. Līga Plēpe)

Baložu kultūras nama koklētāju ansamblis "SAKTA" (vad. Inese Krauce)

Baložu kultūras nama jauktais koris "ZEMDEGA" (vad. Jānis Āboliņš)

Katlakalna Tautas nama Jauniešu deju kolektīvs "KATLAKALNS" (vad. Mārtiņš Pēdājs)

Katlakalna Tautas nama folkloras kopa "RĀMUPE" (vad. Andris Kapusts)

Katlakalna Tautas nama sieviešu koris "MAGONE" (vad. Baiba Āboliņa- Smirnova)

Katlakalna Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "SAVIEŠI" (Vita Priede)

Ķekavas vidusskolas bērnu deju kolektīvi "ĶEKAVIŅA" (divi sastāvi) (vad. Irisa Gaile, Marta Helēna-Vanaga)

Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis "RASA" (vad. Dace Bula)

Ķekavas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis (vad. Evita Ķelle)

Ķekavas kultūras nama koklētāju ansamblis "EKOSĒZE" (vad. Ramona Davidone)

Ķekavas kultūras nama Tautas Lietišķās mākslas studija "ĶEKAVA" (vad. Liene Ratnika)

Ķekavas folkloras draugu kopa "BRIČKA"  (vad. Dzintra Ločmele)

Ķekavas kultūras nama Tautas lietišķās mākslas pulciņš "LABIEŠI" (vad. Daira Maldere un Andra Gribuste)

Ķekavas kultūras nama bērnu deju kolektīvs "DAINA" (vad. Daina Marija Zozuļa un Līga Freimane)

Ķekavas kultūras nama senioru deju kolektīvs "SIDRABAINE" (vad. Aija Āre, Ilanta Jātniece-Java)

Ķekavas kultūras nama Tautas mūzikas kapela "KLABATAS" (vad. Ruta Meijere)

Ķekavas kultūras nama vokālais ansamblis "JŪTI" (vad. Antra Dreģe)

Ķekavas kultūras nama jauktais koris "MOZAĪKA" (vad. Agnese Urka)

Ķekavas kultūras nama Tautas deju ansamblis "ZĪLE"  (vad. Vita Timermane)

Ķekavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "ZĪLE" (vad. Līga Greiere)

Ķekavas kultūras nama sieviešu koris "DAUGAVIETE" (vad.Linda Matveja)

Ķekavas kultūras nama vīru koris "ĶEKAVA" (vad. Arvīds Platpers)

 


Sabiedrisko attiecību daļa

09.07.2018.

 

 

  Drukāt