Uzsākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā

Jūnijā, Ziemeļu ielā un Mazajā Senču ielā Loreķu lauka teritorijā Ķekavā, izbūvēti pirmie maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīkla posmi 500 metru garumā. Darbi notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. kārta” ietvaros.
 

 

 

Jūlijā būvdarbi tiks uzsākti Vīķu ielā, pēc tam arī Kuršu un Druvas ielās. Tāpat ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve turpināsies Ziemeļu ielā un Mazajā Senču ielā. Darbus Loreķu teritorijā izpilda SIA „Ostas Celtnieks”, objekta būvuzraudzību nodrošina SIA „Dromos”.
 

Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, paredzēts izbūvēt 9,1 km ūdensapgādes tīklu un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kanalizācijas spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie īpašuma robežas 480 Loreķu iedzīvotājiem. Tiks nodrošinātas ugunsdrošības prasības, ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus projekta teritorijā. Būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2019.gada vasarā.
 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektā paredzēts 1 224 776 eiro apmērā, savukārt Ķekavas novada pašvaldība ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei piešķīrusi līdzfinansējumu 3 270 944 eiro apmērā.
 

Būvdarbu laikā transporta kustība būs ierobežota. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem. Būvdarbi tiks organizēti tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu savām mājām, tomēr atsevišķos gadījumos šaurākajās vietās iespējami īslaicīgi piekļūšanas traucējumi.
 

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

SIA „Ķekavas nami”

projektu koordinators Juris Firsts

06.07.2018.

 

  Drukāt