Turpmāk šķirot atkritumus mājsaimniecībās vēl ērtāk

 No 1.septembra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novadā veiks uzņēmums SIA “Clean R”, līgums par atkritumu apsaimniekošanu novadā noslēgts uz septiņiem gadiem. Līdz ar jaunā apsaimniekotāja piedāvātajām iespējām – Ķekavas novada privātmāju iedzīvotājiem būs ērtāk šķirot atkritumus, jo tiks nodrošināta regulāra šķiroto atkritumu bezmaksas izvešana.

Jaunais atkritumu apsaimniekotājs “Clean R” Ķekavas novadā uzsāks darbu 1.septembrī, un līdz šim datumam būtu vēlams līgumus pārslēgt visu privātmāju, vasarnīcu, komersantu, biedrību un namu apsaimniekotāju pārstāvjiem. Savukārt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem nav jāslēdz individuāli līgumi - šo procedūru viņu vietā veiks namu apsaimniekotāji - SIA “Baložu komunālā saimniecība” un SIA “Ķekavas nami”. Laicīga līgumu pārslēgšana paātrinātu darbu pie atkritumu izvešanas maršruta veidošanas un plānošanas.
 

Lai Ķekavas novada iedzīvotāji arī privātmājās varētu ērti un pareizi šķirot sadzīves atkritumus, SIA “Clean R” piedāvās pasūtīt šķirošanas konteinerus vai iegādāties speciālas, izturīgas un ilgstoši lietojamas dalīti vākto atkritumu somas. Uz somām būs drukāta informācija par to, ko tajās drīkst un nedrīkst likt, tāpēc šķirošanas laikā būs iespēja ērti pārbaudīt un novērst šaubas par dažādiem materiāliem. Privātmāju iedzīvotāji šajās somās varēs šķirot papīru/ kartonu, stiklu un PET pudeles/ plastmasu. Atkarībā no pieprasījuma SIA “Clean R” vienu vai divas reizes mēnesī nodrošinās bezmaksas šķiroto atkritumu izvešanu. Ja privātmāju iedzīvotāji atkritumus šķiros īpaši aktīvi un gribēs somas iztukšot biežāk, to ērti varēs izdarīt kādā no 36 publiski pieejamajiem šķirošanas punktiem novadā.
 

Nelielo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksu palielinājumu SIA “Clean R” skaidro ar to, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas veidojas no trīs komponentēm: Latvijas poligonu atkritumu noglabāšanas tarifa, Dabas resursu nodokļa un apsaimniekotāja darba izmaksām.
 

2017.gadā stājās spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas tostarp paredz, ka līdz 2020. gadam palielināsies nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu, kā rezultātā paaugstināsies arī atkritumu apsaimniekošanas tarifs Latvijas pašvaldībās un novados. Līdz ar to skaidrojams, ka Ķekavas novada iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas izmaksu sadārdzinājums nav saistīts ar SIA “Clean R” pakalpojumu cenām, bet gan ar valsts noteiktajiem likuma grozījumiem par Dabas resursu nodokļu likmes kāpumu un citu resursu izmaksu pieaugumu.
 

Plašāka informācija par līgumu pārslēgšanu un iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi lasāmi šeit: http://kekavasnovads.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=11941

 

Sabiedrisko attiecību daļa

19.07.2018. 

  Drukāt