Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstības zonā

Ķekavas novada pašvaldība no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) ir saņēmusi vēstuli par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā” nosacījumu izpildi un aicinājumu slēgt Vienošanos par projekta īstenošanu.

Šobrīd pašvaldība gatavo nepieciešamos dokumentus, lai parakstītu vienošanos un uzsāktu projektā paredzētās darbības. Projekta ietvaros, veicot Ziemeļu ielas pārbūvi, tiks sakārtota publiski pieejamā ielu infrastruktūra, lai šajā novada teritorijā attīstītos, paplašinātos esošie un ienāktu jauni uzņēmumi, kas novada iedzīvotājiem sniegtu jaunas darba vietas un veicinātu novada kopīgo izaugsmi. Ceļa atjaunošanas darbi notiks 4,3 km garumā no autoceļa A7 līdz A5 un tiks veikti šīs vasaras beigās. Šajā projektā pašvaldības sadarbības partneris ir finiera lokšņu un koka paneļu ražošanas uzņēmums SIA “Glastik”, lai nodrošinātu ERAF projekta nosacījumus, proti, radītas jaunas darba vietas un ieguldītas privātā partnera investīcijas uzņēmuma attīstībā.


Projekts Nr. 3.3.1.0/17/I/008 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā” īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

 

Attīstības daļa

16.05.2018.

 

  Drukāt