Desmit Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām tiks izstrādāti ilgtspējas enerģētikas un klimata plāni

Ar Rīgas plānošanas reģiona (RPR) atbalstu desmit reģiona pašvaldībām tiks izstrādāti ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāni 2050. gadam ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu un samazināt klimata pārmaiņas. Vienošanās ir noslēgta ar Tukuma, Limbažu, Ķekavas, Carnikavas, Salaspils, Ādažu, Siguldas, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldību.

Šī būs daļa no plānotajiem 115 plāniem, ko finanšu instrumenta "Apvārsnis 2020" projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” ("C -TRACK-50") ietvaros izstrādās 11 valstīs. Latvijā tas tiks veikts ar Rīgas plānošanas reģiona ekspertu atbalstu.

Plānu ietvaros pašvaldības izstrādās aktivitātēs energoefektivitātes paaugstināšanai un CO2 samazināšanai, savukārt Rīgas plānošanas reģions nodrošinās ekspertu palīdzību projekta pieteikumu sagatavošanā vismaz 30 miljonu apmērā  izstrādāto aktivitāšu īstenošanai.

Rīgas plānošanas reģiona un "C-TRACK-50" projekta vadītāja Aija Zučika: "Daļa pašvaldību jau ir pievienojušās pilsētu mēru paktam, tādējādi apņemoties par vismaz 20% samazināt CO2 un arī citu siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2020. gadam. Pašvaldības jau šobrīd aktīvi darbojas, lai atbalstītu savā teritorijā atbildīgas un ilgtspējīgas enerģētikas politikas veidošanu. Šo plānu izstrāde būs vēl viens solis tuvāk ambiciozo mērķu sasniegšanā. Katra pašvaldība kopā ar savas jomas ekspertiem izstrādās šos plānus, balstoties uz īstenojamiem un nepeiciešamiem pasākumiem novadā. Pēc sākotnējām sarunām ar pašvaldībām var secināt, ka šie pasākumi sastāvēs no aktivitātēm, kas saistītas ar apgaismojumu sistēmu izbūvi, ēku atjaunošanu, apkures sistēmu sakārtošanu un līdzīgām."

Plānu izstrāde ilgs gadu, un tā tiks uzticēta profesionāliem energoefektivitātes plānu izstrādātājiem, kas to veiks sadarbībā ar nozares ekspertiem. Papildus pašvaldībām tiks nodrošināta iespēja saņemt finanšu un energo ekspertu atbalstu, sagatavojot projekta pieteikumus to aktivitāšu īstenošanā, kas tiks minētas sagatavotajos plānos.

Rīgas plānošanas reģions Latvijā īsteno "Apvārsnis 2020" programmas projektu “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” ("C -TRACK-50"). Projekta mērķis ir mobilizēt un atbalstīt valsts pārvaldes iestādes, pārskatot un izstrādājot enerģētikas politikas prioritātes oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un iedrošināt pašvaldības rast finansējumu, izstrādāt un īstenot enerģijas un klimata plānus ar mērķi sasniegt neitrālas oglekļa emisijas līdz 2050. gadam. Projekta vadošais partneris ir Atēnu Nacionālā tehniskā universitāte un projektā ir apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2021. gada 28. februārim.

Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir viens no valsts izveidotajiem plānošanas reģioniem, kas aptver galvaspilsētu Rīgu un republikas nozīmes pilsētu Jūrmalu, kā arī 28 novadus Latvijas centrālajā daļā, tostarp Tukuma, Ogres, Salacgrīvas, Limbažu, Siguldas novadus. To vada RPR Attīstības padomes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (Carnikavas novada domes priekšsēdētāja). Rīgas plānošanas reģionam, pateicoties tā atrašanās vietai, ir liela ietekme valsts ekonomikā, tūrismā, kultūrā un izglītībā. Kā valsts institūcija, kas pakļauta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Rīgas plānošanas reģiona kompetence ir nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, starptautisku projektu īstenošanu plānošanas reģionā, kā arī veikt sabiedriskā transporta maršrutu plānošanu. Vairāk par Rīgas plānošanas reģionu: www.rpr.gov.lv .

 

Papildu informācijai:

Inese Ozoliņa

Mob. 26174731

inese.ozolina@rpr.gov.lv

  Drukāt