Izdota grāmata par Ķekavas novada personībām

 7. decembrī Doles Tautas namā tika prezentēta ķekavietes Dzintras Maļinovskas grāmata “Ķekavas novada personības”, tajā apkopojot 62 novadnieku dzīvesstāstus, kuri saņēmuši dažādus apbalvojumus par savu darbu novada un valsts labā. Grāmatas izdošanu līdzfinansējusi Ķekavas novada pašvaldība.

 

Grāmatā var iepazīt Ķekavas novada personības, kas saņēmuši Latvijas valsts apbalvojumus, apbalvojumu “Goda cilvēks” un “Ķekavas novada Goda pilsonis”, Latvijas Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” Goda zīmi, Latvijas savienības “Černobiļa” apbalvojumu un 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi.

 

Grāmatas sagatavošanā izmantotas galvenokārt intervijas, sarunas ar pašiem grāmatas varoņiem, fotogrāfijas un materiāli no viņu personiskajiem arhīviem, kā arī ģimenes locekļu — bērnu, vecāku, radinieku un kolēģu stāstījumi.

 

“Tieši tāpat kā Latvijas, arī mūsu Ķekavas novada lielākā bagātība ir cilvēki — strādīgi, radoši, talantīgi, novērtēti un godināti. Gods, tikums un pašcieņa ir ne tikai cildināmi, tas ir pats cildenums. Mēs esam apzinājuši Ķekavas novada izcilākās personības — cilvēkus, kuri nesuši Ķekavas vārdu Latvijā un pasaulē, kuri šeit dzīvojuši un strādājuši, ar savām zināšanām, enerģiju, neatlaidību un gara spēku likuši pamatus, cēluši, mācījuši, kopuši latvisko garu un tautas tradīcijas,” tā par grāmatas varoņiem saka autore Dzintra Maļinovska.

 

Novērtējot novada iedzīvotāju devumu, šīs grāmatas tapšanā aktīvi iesaistījās Ķekavas novada pašvaldība, to arī atbalstot finansiāli.

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire uzsver, ka “mūsu valsti, novadu un vidi, kurā dzīvojam, veidojam mēs paši. Cilvēki, kas ar savām idejām spēj aizraut citus, cēlās idejas īstenot vērtīgos darbos un apliecināt savu mīlestību savai zemei. Mūsu Latvijas valsts Simtgadei par godu ir tapusi šī grāmata “Ķekavas novada personības”, kas vienkopus sniedz ieskatu par tiem novada ļaudīm, kuru veikums valsts un novada labā ir ticis augstu novērtēts. Mēs varam lepoties, ka mūsu vidū ir šādas personības, kas palīdz novadam augt arvien labākam un būt par iedvesmas nesēju jaunajiem.”
Grāmatu “Ķekavas novada personības” izdeva izdevniecība “Jumava”, un tā ir pieejama visas grāmatnīcās un jumava.lv.

 

Administratīvās pārvalde
08.12.2018.

  Drukāt