Izsludināts iepirkums siltumtrases atjaunošanas būvdarbiem Baložos

Lai nākotnē samazinātu siltuma zudumu siltumtrasēs un nodrošinātu drošu, ilgtspējīgu siltuma piegādi Baložu pilsētā, SIA “Baložu komunālā saimniecība” iecerējusi veikt siltumtrases atjaunošanas būvdarbus, tos uzsākot tiklīdz būs noslēgusies šī apkures sezona.
 

Lai savlaicīgi izvēlētos saimnieciski izdevīgākos būvdarbu veicējus un nākamgad pavasarī uzsāktu darbus,  šobrīd ir izsludināts iepirkums par siltumtrases atjaunošanas būvdarbiem Baložu pilsētā. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 8. janvārim. Ar iepirkumu dokumentāciju var iepazīties Baložu komunālās saimniecības un Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnēs.
 

Kā norāda SIA “Baložu komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Edgars Mencis, Baložu pilsētas Titurgas rajona siltumtīklos, kuros siltumenerģiju padod no dabasgāzes stacijas Krišjāņa Barona ielā 1, ievērojami rekonstrukcijas darbi nav veikti daudzus gadus. Esošā sistēma ir morāli un fiziski nolietojusies, turklāt siltumtīklu novecošanās un tehniskā stāvokļa pasliktināšanās rezultātā siltumtīklos palielinās siltuma zudumi un ūdens noplūdes, pieaug avāriju risks, kas negatīvi ietekmē vidi un rada nevajadzīgus maksājumus patērētājiem.
 

Šo būvdarbu laikā plānots pārbūvēt  siltumtrases, nomainot esošās vecās siltumtīkla caurules uz mūsdienīgām siltumizolējošām.  Rekonstrukcijas projektā izmantotās tehnoloģijas un materiāli ļaus gan samazināt siltuma zudumus siltumtrases posmā, gan samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī samazināt ekspluatācijas izdevumus. Plānots, ka modernizētā siltumtrase kalpos vismaz turpmākos 20 gadus, tādējādi šis uzskatāms par ilgtermiņa ieguldījumu, ko novērtēs ikviens Titurgas iedzīvotājs.
 

Siltumtrases atjaunošanas modernizācijai Baložu komunālā saimniecība ir piesaistījusi Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 280 301 eiro apmērā, ko 2018. gada marta beigās apstiprināja arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).  Ņemot vērā, ka projekta apstiprināšana CFLA aizņēma vairāk laikā, kā iepriekš bija plānots, 2018. gadā projekta ietvaros tika sakārtoti visi ar dokumentāciju saistītie jautājumi, izstrādāts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Būvdarbus plānots realizēt 2019. gada būvniecības sezonas ietvaros, laika posmā no maija līdz septembrim.
 

Runājot par šī konkrētā projekta būvdarbu aktuālajām izmaksām un redzot citus ar būvniecību saistīto iepirkumu rezultātus, ko izsludinājusi gan Ķekavas novada, gan citas pašvaldības Latvijā,  Baložu komunālā saimniecība lēš, ka siltumtrases atjaunošanas darbu izmaksas ,visticamāk, būs dārgākas nekā provizoriskajā projekta tāmē, kas tika iesniegta  CFLA 2016. gadā,  piesakoties ES finansējumam.   

 

Administratīvā pārvalde

11.12.2018.

  Drukāt