Novadā otrs lielākais reģistrēto darbinieku skaits valstī attiecībā pret pašvaldībā reģistrēto iedzīvotāju skaitu

Pētot uzņēmējdarbības tendences reģionos, uzņēmums Lursoft apkopojis datus par pašvaldībās reģistrēto uzņēmumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem. Pētījuma ietvaros analizēti arī uzņēmumu finanšu rādītāji un samaksāto nodokļu apjoms uz 1000 iedzīvotājiem.
 

Ķekavas novada uzņēmumi nodrošina 68,17% darba vietu attiecībā pret visiem Ķekavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Šis rādījums Ķekavas novadu ierindo otrajā vietā starp visām Latvijas pašvaldībām.
 

Tāpat secināts, ka Ķekavas novadā uz 1000 iedzīvotājiem reģistrēti 106,38 uzņēmumu, kas Ķekavas novada pašvaldību ierindo 16.vietā starp visām Latvijas pašvaldībām.
 

Plašāk iepazīties ar pētījumu var uzņēmuma Lursoft mājaslapā http://ejuz.lv/uznemejinovados.

 

Administratīvā pārvalde

12.12.2018.

 

  Drukāt