Katlakalna un Rāmavas apkaimes iedzīvotāji atbalsta skolas būvniecību zemes gabalā “Ābuli”

Ķekavas novada pašvaldība novembrī aicināja iedzīvotājus novērtēt zemes gabala “Ābuli” Katlakalnā piemērotību jaunas, plašākas skolas būvniecībai Katlakalna un Rāmavas apkaimē. Aptaujas laikā tika saņemtas 472 derīgas anketas, no kurām 460 gadījumos iedzīvotāji izteica atbalstu jaunas skolas būvniecībai pašvaldības izraudzītajā zemes gabalā.
 

Aptaujas laikā no 2018. gada 7. novembra līdz 20. novembrim pašvaldībā tika iesniegtas 478 anketas, no kurām 472 tika atzītas par derīgām. 460 anketās tika atzīmēts viedoklis “atbalsta”, savukārt 12 anketās tika atzīmēts viedoklis “neatbalsta”, tādēļ secināms, ka ievērojami lielākā iedzīvotāju daļa piekrīt skolas būvniecībai pašvaldības izraudzītajā teritorijā.
 

Lielākā daļa respondentu kā savu dzīvesvietu norādījuši Katlakalna/Rāmavas apkaimi, turklāt 73% no anketu aizpildītājiem ir divi vai vairāk bērnu. Kā būtisku priekšnoteikumu skolas būvniecībai konkrētajā teritorijā liela daļa iedzīvotāji minēja sakārtotu infrastruktūru bērnu drošai nokļūšanai līdz mācību iestādei, tostarp gājēju ceļu un apgaismojuma izbūvi.
 

Kā norāda Ķekavas novada pašvaldības atbildīgie speciālisti, zemes gabalam “Ābuli” jau ir veikta ģeotehniskā priekšizpēte, rezultāti apstiprina, ka grunts ir piemērota skolas ēkas būvniecībai. Tāpat 10. decembrī notikusi tikšanās ar tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumi pieguļ pašvaldības izvēlētajam zemes gabalam skolas būvniecībai.
 

Ķekavas novada pašvaldība izsaka pateicību ikvienam iedzīvotājam par aptaujas anketas aizpildīšanu, jo katrs viedoklis, priekšlikums vai ieteikums ir nozīmīgs un tiks izvērtēts skolas būvniecības procesā. Jau 13.decembra Ķekavas novada domes sēdē deputāti lems par zemes gabala iegādi.
 

Aptaujas rezultātu gala ziņojums skatāms šeit.

 

Administratīvā pārvalde

12.12.2018.

 

  Drukāt